NOTULEN WIJKRAADVERGADERING  10 januari 2017

 

Aanwezig: Judith, Rob, William, Leo, Sjoerd Giese, John en Loes, Jan (politie), Linda de Jong + echtgenoot

 

Afwezig: Ton (gemeente), Mandy, Jacqueline (Casade)

 

Notulist: Judith

 

Opening:

Leo opent de vergadering.

 

Notulen vorige vergadering:

Vraag over rondvraag: Brandgang achter Druivengaarde. De tegels zijn kapot en slecht. Het is niet alleen het onkruid.

 

De notulen worden goedgekeurd met dank aan Judith.

 

Ingekomen en uitgaande stukken:

Ingekomen: KNHM blad

Uitgaand: -

(Sjoerd en Loes willen het KNHM-blad een keer lezen, Rob draagt hier zorg voor)

 

Mededelingen vanuit de wijkraad, telefoon en terugkoppeling actiepunten:

Mededelingen wijkraad:

 

Terugkoppeling actiepunten:

 

Telefonisch spreekuur / Whatsapp:

De opmerking wordt gemaakt dat het telefoonnummer niet bekend is en dat we dit misschien via een stenciltje huis-aan-huis worden verspreid. Hierop wordt verteld dat wij dit al een aantal keren hebben gedaan en dat het dus blijkbaar niet wordt gelezen.

Er zijn weinig aanleidingen voor wijkbewoners om naar de wijkraadvergaderingen te komen. Geen overlast, geen vervelende dingen. Maar verder is er weinig animo, ook niet om bij evenementen te assisteren.

 

Mededelingen vanuit de gemeente:

Geen mededelingen ivm afwezigheid Ton

 

Mededelingen vanuit de politie:

Jan heeft niets te melden. Het is hier voornamelijk rustig geweest. Ook Oud en Nieuw was heel rustig. Geen incidenten.

18 januari gaan Jan en William laseren bij de Bieb om te kijken om mensen bewust te maken van de snelheid waarmee ze over de kruising rijden. Over het algemeen wordt de situatie al beter beschouwd dan voorheen.

Vraag: Op de T-splitsing Hof-Tuin staat er soms een auto in de T-splitsing op het rechte stuk geparkeerd. Hierdoor moet je de druppel afsnijden en kom je op de verkeerde helft uit. Parkeren mag alleen vanaf 5 meter uit de kruising. Wanneer de auto er weer staat moeten we dit melden bij de BOA/via de gemeente, aldus Jan.

 

Mededelingen vanuit Casade:

Jacqueline is afwezig maar laat via de mail het volgende weten:

Casade bekijkt wat de mogelijkheden zijn voor ons voorstel (de ”Rijdende Rechter-constructie”)  voor de brandgang. Hierop komt Casade een later moment bij jullie op terug.

 

Inbreng wijkbewoners:

Geen wijkbewoners met inbreng aanwezig

 

Website: 

De nieuwe website is online! Hij is geweldig. Met grote dank aan Sjoerd.

 

Stand van zaken Verkeer:

Nog steeds geen reactie van afdeling Verkeer! Leo gaat hier met zijn andere pet op achteraan. Dit duurt echt te lang!

 

Commissie Stickerplan: we gaan in het voorjaar de stickers plakken. William, Leo, Rob en John. In april willen we gaan plakken. Dit gaan we in de nieuwsbrief zetten. De heren werken dit verder uit. Judith zet in het nieuwsbrief. En we laten het in het informatiekrantje van de gemeente zetten.

 

NLDoet 11 maart

Een wijk High Tea met een extra activiteit. Eerst wat doen, dan lekker samen high tea-en. Op de site van NLDOET staat een aantal draaiboeken.

Commissieleden tot nu toe: Loes en Linda.

 

Taken Judith:

Judith heeft haar taken opgeschreven om te verdelen.

Sjoerd wil best wel wat meer taken van Judith overnemen.

Idee is om een klein comité op te stellen met Judith, Leo, Sjoerd, Loes, Wilma om taken te verdelen. 24 januari om 20.00 uur.

 

WVTTK:

Man van Linda wil heel graag meesleutelen bij Fietsverlichting.

 

Rondvraag:

Rob wil foto’s maken voor het smoelenboek op de site.

 

Presentjes zijn goed ontvangen door de vrijwilligers. Is voor herhaling vatbaar.

 

Leo gaat contact opnemen met Cees om te kijken wat hij voor de wijkraad kan gaan doen. En met Naomi Beerens die zich vandaag per mail heeft aangemeld.

 

Sjoerd heeft wat opmerkingen met betrekking tot de wijkraadborden. Sommige moeten schoongemaakt worden. Sommige zijn verbogen. Nieuwe set bouten aanschaffen?

 

Anja volgende keer vragen om even een doekje over de borden. Leo en Sjoerd gaan de borden controleren/repareren.

 

Onderwerpen nieuwsbrief: NLDoet, stickeractie , nieuwe website, voorlopige evenmentenplanning, helpende handjes voor evenementen.

 

Uitnodigingen voor bijeenkomsten externen:

Geen bekend

 

Sluiting:  Volgende vergadering is op 14 februari