Notulen wijkraadvergadering 14 februari 2017

Aanwijzig; Rob, Wilma, Naomie, Ton, Sjoerd, Loes, William, Jan
Afwezig; Leo, Judith, Jacqueline

 

Notulist; Loes/Naomie

 

Opening;
Rob opent de vergadering en verwelkomt nieuw lid Naomie.

 

Notulen vorige vergadering;

Deze wordt goedgekeurd.
Opmerking de natuur in onze wijk wordt op de website gezet.
Blad werkplaats wordt door Loes en Sjoerd gelezen.

 

Mededelingen wijkraad;

H. Schenkels? Voor enquête benaderen

Nieuwsbrief verspreiden doen we gezamenlijk.
Brandgang Druivengaarde, Casade komt hier op terug is momenteel niet aanwezig

Overzetten mail à Rob neemt dit op zich, stapt over naar mailchimp.

P.M.D. à Het is mogelijk een kalender op de gemeente te halen waar de afhaal data op staan.
Is er iets niet opgehaald kun je een bericht sturen via de BuitenBeter app

Subsidiebeleid à Ton zal dit bespreken en bekijken met de wethouder.
Nota inwoner participatie wordt onderzoek naar gedaan op 17-2-2017en duurt 3 weken.
De bevindingen inspraak bewoners 30-3-2017 wordt de raad geïnformeerd 4-4-2017 wordt  door het college bekeken op 5-4-2017 naar de griffier op 11-5-2017 beslissing nieuwe nota inwoner participatie.

 

Posterplanning/ onderwerpen wijkraadborden;
Sjoerd neemt dit op zich.

 

De lantaarnpalen worden vervangen met LED verlichting de borden moeten op de oude plekken van de lantaarnpalen terug komen.  Rob neemt contact op met Eric Willemse van de gemeente om wat dingen op orde te krijgen.

 

Inbreng Wijkagent:

Er zijn wat auto inbraken geweest, geen zicht op daders. Stalen alleen de airbag, bepaalde type/merk auto populair.

 

Opmerking tussen door William;

Casade is al een poos niet op een vergadering geweest kan er contact met ze worden op genomen. Sjoerd doet dit.

 

Laser actie bieb

Conclusie er wordt weinig te hard gereden. Het toont veilig. De lichtjes voor fietsers lijken effect te hebben.

 

Opmerkingen naar aanleiding laseractie;

Ingang Weide/Procureurweg slecht verlicht

Stand van zaken doorsteek Hof-Gaarde;

Door reactie van Beek; Excuses voor late reactie. Het blijft een probleem. Wethouder stelt voor zelf een aantal oplossingen te bedenken die we hem kunnen presenteren. Er volgt nog een gesprek van de bewoners en de gemeente. Wij denken via Sjoerd mee.

 

Stickerplan commissie opstellen;

Containers van stickers voorzien volgende maand op terugkomen.

 

NL doet;
Wilma gaat Loes versterken bij deze NLdoet actie i.v.m. opzeggen Linda

 

Rondvraag;

Voorstel om gasten van de wijkraad eerst aan bod te laten komen zodat ze verder kunnen met andere verplichtingen.

 

Van Judith wordt afscheid genomen voor de taken die zij afstaat. Hopelijk krijgt ze het nu wat rustiger

19 juni gele voetjes actie