NOTULEN WIJKRAADVERGADERING  11 april 2017

 

Aanwezig: Leo, Rob, William, Naomie, Loes, John, Ton, Sjoerd, Wilma, Ingrid van Dijk (nieuwe contactpersoon Casade).

 

Afwezig: Judith, Jan, Peter

 

Gast: Monica Michels van Moergastel (nieuwe directeur Biezenkring)

 

Notulist: Wilma

 

Opening:

Leo opent de vergadering. Met kennismakingsrondje. Peter zal vanaf de volgende vergadering weer aanwezig zijn.

 

Notulen vorige vergadering:

De notulen worden goedgekeurd (aanpassing afwezigheid William)

 

Inbreng wijkbewoner(s):

-Tussen de garageboxen van Jagersveld en Weide (nrs 40-114) zijn parkeerplaatsen. De mensen kunnen niet goed hun poort uit. Moeten ze dat via de gemeente regelen?

-> Individuele klachten gaan via de gemeente. Dit betreft een hele straat. Ingrid mailt ons als alles concreter is. Dan gaat het via de wijkraad, als intermediair tussen bewoners en gemeente (Ton).

 

Ingekomen en uitgaande stukken:

Ingekomen:       -factuur bomenstichting

                               -Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij

-VVN Magazine

Uitgaand: -

 

Mededelingen vanuit de wijkraad, telefoon en terugkoppeling actiepunten:

Mededelingen wijkraad: nee

 

 

Terugkoppeling actiepunten:

 

 

Telefonisch spreekuur / Whatsapp: nee

 

 

Mededelingen vanuit de gemeente:

-nieuw subsidiebeleid van de gemeente: Ton heeft daar volgende week een afspraak over. Volgende maand op de agenda zetten.

-m.b.t. nota inwonerparticipatie: eerst reageerde gemeente op klachten van bewoners of de gemeente kwam met ideeën en vroeg de bewoners daar op te reageren. Vanaf nu is het de bedoeling dat bewoners / wijkraden zelf met initiatieven komen en dat de gemeente daarop reageert. Het is een andere manier van werken, waarbij de gemeente leert luisteren naar de bewoners. In mei is de besluitvorming. Er komen 3 nieuwe namen: buitendienst heten dan “mogelijkmakers”, bedrijfsleven en detailhandel hebben andere namen. 

-William heeft gelijk een idee voor de “mogelijkmakers”: In het voetbalveld in Drijversveld bij de bieb is het gras weg. Kan er kunstgras komen? William mailt Ton hierover

 

 

Mededelingen vanuit Casade: nee

 

 

MAS-leerlingen, evenementen en inzet leerlingen (aantal en leeftijd)

-Sjoerd is naar Cambreur College geweest. Contactpersoon heeft per evenement een wervende tekst nodig + hoeveel leerlingen nodig + wat verwacht je van de leerlingen

-Nodig: voor Buitenspeeldag 20 leerlingen, voor Fietsverlichtingsactie 2-3 leerlingen van 12-16 jaar om verlichting te repareren en koffie / thee te zetten. Voor Burendag geen leerlingen nodig.

-Judith maakt wervende teksten.

-Voor Buitenspeeldag 2017 probeert de contactpersoon een hele klas te regelen.

 

Stand van zaken Verkeer:

-Doorsteek Hof/Gaarde:

-Leo en Sjoerd hebben gesproken met Karin, Ton en de wethouder. Pruimengaarde kan afgesloten worden als er een meerderheid van stemmen is bij bewoners Pruimengaarde. (Ter hoogte van Pruimengaarde 45-36)

Voor het parkeerprobleem dat dan ontstaat is een goedkope oplossing: parkeerplaatsen voor oneven nummers + groenstrookje aan de even kant. 

-Optie van gemeente: eerst 3 maanden proef afsluiting

-Nog een optie (voorstel Wilma) afsluiting ter hoogte van nummer Pruimengaarde 56. De mensen in de Otterdonk hebben op verschillende plaatsen parkeerruimte, in Pruimengaarde is dat beperkter.

-Achter even gedeelte pruimengaarde garageboxen wordt geracet.

-Leo en Sjoerd gaan met een enquête bij mensen aan de deur.

 

-Victor Veilig

Victor Veilig bij de ingang van de Donk moet verplaatst worden, maar kan niet los. Rob regelt het.

Sjoerd: af en toe van kleur veranderen verhoogt aandacht

 

-Commissie stickerplan opzetten: Datumprikker is verstuurd. Ton heeft nog stickers. Leo haalt ze op.  

 

-Buitenspeeldag 14 juni:

Manon, Judith, Naomie, Loes en Wilma hebben eerste overleg gehad.

-Pannaveld kunnen we zelf regelen bij VVD bij Angela Vissers, zeggen dat het via Leo is.  

 

Overige:

-Colinda Blous wil PMD-paal

-PMDzakken berg in Druivengaarde: Naomie zag op donderdag dat het er netjes uitzag. Volgens Ton wordt het boetebordje geplaatst.

-In de berging in de Rijnstraat staat nog een bolderkar, een wipkip en 2 glijbaantjes. Gaan nu naar de grote berging. Berging in Rijnstraat mag door Casade aan anderen verhuurd worden.

-Informatie betreffende fietsverlichtingsactie e.d. voortaan ook aanleveren aan Monica. Zij geeft het door aan het ouderportaal van de Biezenkring, zodat het ook op de Biezenkring meer aandacht krijgt.

-Nieuwsbrief: Tip van Ton: In Dongen Vaart informeren, daar is iedere maand een nieuwsbrief/boekje.

 

Rondvraag:

-Idee van Ingrid om autoverkeer naar scholen te verminderen, is via de kinderen: Een taart voor de klas waarvan alle kinderen met de fiets of te voet naar school komen.

-Rob heeft nog geen factuur voor de posters gehad. Sjoerd zegt dat die nog wel komt.

 

Uitnodigingen voor bijeenkomsten externen: nee

 

19 juni gele voetjes actie

Sluiting: Leo sluit de vergadering. Volgende vergadering is op 9 mei 2017

 

 

Actielijst:

Actie

Wie

Datum

Vlaggetjesactie hondenpoep   

               

William

Voorjaar 2017

Leden/handjes werven                                                             

Iedereen

continu

PMD paal Colinda

 

 

Blad KNHM naar Sjoerd en Loes

Rob

Zsm

 

Buitenspeeldag

 

Judith, Loes. Wilma, Naomie

Stickers 30 km actieplan maken

Rob, Leo, William en John

Leo haalt stickers op bij Ton.

Datumprikker is verstuurd.

 

Subsidiebeleid

 

 

Nieuwsbrief op website

Rob

 

Nieuwe platen voor wijkraadborden bestellen

Leo

 

Kunstgras op voetbalveld Drijversveld

William mailt Ton

 

Victor Veilig Donk

Rob