NOTULEN WIJKRAADVERGADERING  14 maart 2017

Aanwezig: Rob, Judith, William, Leo, Wilma, Sjoerd, John en Loes

 

Afwezig: Jan, William, Naomie, Casade , Ton, Peter

 

Gast: Margriet

 

Notulist: Loes

 

Opening:

Leo opent de vergadering. Met kennismakingsrondje

 

Notulen vorige vergadering:

De notulen worden goedgekeurd. Alleen geen actielijst.

 

Ingekomen en uitgaande stukken:

Ingekomen:       -NL doet pakket Oranjefonds (kortingsbonnen). Verdelen onder vrijwilligers

                               -eerste rekening 365

-Blad Bomenstichting

Omdat we lid zijn van de Bomenstichting is er een route van bomen in onze wijk met naamborden met veel informatie. Ook op de website na te lezen.

Uitgaand: -

 

Mededelingen vanuit de wijkraad, telefoon en terugkoppeling actiepunten:

Mededelingen wijkraad: geen. Soms nog wat zwerfvuil PMD bij de Druivengaarde.

 

Terugkoppeling actiepunten: -

 

Telefonisch spreekuur / Whatsapp:

 

Mededelingen vanuit de gemeente:

Geen mededelingen i.v.m. afwezigheid Ton.

Subsidiebeleid: handhaven tot de volgende vergadering

 

Mededelingen vanuit Casade:

Nieuwe contactpersoon Ingrid van Dijk

 

Stand van zaken Verkeer:

-Doorsteek Hof/Gaarde: Enquête houden (persoonlijk met buurtbewoners). Sjoerd oppert een stuk af te sluiten. Vraag Wilma voor meer parkeerplaatsen.

-Verkeer rondom scholen: voorlopig zo laten.

-bereikbaarheid nooddiensten: is bekend hoe te rijden?

Leo en Sjoerd gaan praten met de gemeente over deze problematiek

-Commissie stickerplan opzetten: wordt aan gewerkt. ’s Avonds bij langer licht, doorgaande wegen. Tuin, Donk, Weide, Hof, Gaarde, Veld. Er wordt een datum geprikt.

 

NLDoet

Liep geweldig. Wel wat weinig opkomst. Volgend jaar weer. Eventueel samenwerking met de scholen. Judith stuurt hierover een mail naar directeuren Noorderpoort en Biezenkring.

 

 

 

Buitenspeeldag 14 juni:

20 vrijwilligers nodig. Flyer aan de kinderen op school geven om vrijwilligers te werven. 800 flyers worden besteld (2 x400)

Wilma, Loes, Judith, Leo en John helpen mee.

 

Posters 3de  week maart: wordt aan gewerkt door Judith

 

Evaluatie nieuwsbrief: Het rondbrengen verliep goed.

 

Nieuwe bewoners: vragen aan de gemeente of ze dit willen doorgeven.

 

Rondvraag:

-Sjoerd: idee voor andere aanpak nieuwsbrief: Een boekje met reclame om de kosten te drukken.  In de wijkraad is hier wel belangstelling voor. Eventueel open dagen van de school erin zetten. Er zijn 21 vakken voor reclame.

-Wilma: brievenbussen worden weggehaald bij Donk en Gaarde. Vanwege te weinig post.

-Judith: Rob en Judith passen e.e.a. aan op de website.

 

Uitnodigingen voor bijeenkomsten externen:

Geen bekend

 

19 juni gele voetjes actie

 

Sluiting: Leo sluit de vergadering. Volgende vergadering is op 11 april.

 

 

Actielijst:

Actie

Wie

Datum

Vlaggetjesactie hondenpoep   

               

William

Voorjaar 2017

Leden/handjes werven                                                             

Iedereen

continu

Wijkraadbord Bieb vervangen/repareren

Martin via Leo

Zsm

Blad KNHM naar Sjoerd en Loes

Rob

Zsm

 

Buitenspeeldag

 

Judith, Loes. Wilma, Naomie

Stickers 30 km actieplan maken

Rob, Leo, William en John

Rob verstuurt datumprikker

Subsidiebeleid

 

 

Afval PMD evt hond verboden anders boete

Volgende keer aan Ton vragen