NOTULEN WIJKRAADVERGADERING  12 september 2017

 

Aanwezig: Judith, Rob, Wim, Hans, Ton, William, Peter, Elly, Wilma, Sjoerd

 

Afwezig: Leo, Jan, Loes, John

 

Gasten: Wim en Hans (bevelvoerders brandweer), Elly (wijkbewoner)

 

Notulist: Wilma

 

Opening:

Rob opent de vergadering. Met kennismakingsrondje

 

Notulen vorige vergadering:

De notulen worden goedgekeurd.

 

Brandweer in verband met toegankelijkheid wijk:

Onlangs is er in een Dongense wijk een test geweest met blusvoertuigen: of ze overal goed langs kunnen. Dat zouden we in De Biezen ook wel willen. De blusvoertuigen zijn groot, hier heb je veel kleine paadjes.

Wim: 4-5 maanden geleden is er een landelijke actie gestart met rode herkenningsbonnetjes: brandweermannen leggen een briefje onder de ruitenwisser van een auto die geparkeerd staat op een plaats waar de brandweer gehinderd wordt in het werk.

De brandweer volgt de brandweer de routeplanner. Als ze verkeerd rijden, wordt dat gelijk verwerkt. Wim erkent dat Pruimengaarde een probleem is. Je kunt er niet voor- of achterlangs. Wel met lange slangen werken.

Binnenkort rijdt de brandweer met de blusvoertuigen door de Biezen om te kijken of ze overal langs kunnen. Ook worden er de rode herkenningsbonnetjes neergelegd.

 

Wat kan de wijkraad doen? Wij kunnen een lijst met knelpunten en straatnamen aan de brandweer geven. Op social media: aan de wijkbewoners aandacht vragen voor knelpunten, melden dat de brandweer binnenkort de bonnetjesactie doet en oproepen om de brandweerputten vrij te houden. Het is in het eigen belang van de bewoners.

Ton zorgt voor een kaart, waarop de wijkraad straten kan noteren. Ook geeft hij het door om het in het infoblad van de gemeente plaatsen: brandputten vrij houden + bij brand de straat alvast vrij maken.

 

Inbreng wijkbewoner(s):

- Sinds een paar maanden hangt er vaak een stanklucht in de wijk, omgeving Notengaarde, Pruimengaarde, Otterdonk. Chemische lucht, het lijkt op teer, hout stoken met plastic laag of allesbrander. Advies Ton: Volgende keer melding doen bij klachtenlijn en gemeente, indien mogelijk adres doorgeven, dan kan de gemeente er achter aan gaan.

-Elly woont vlakbij de oversteek bij de bieb. Ze moet een paar keer per week daar remmen omdat ze anders aangereden wordt. Toen haar dochter werd aangereden, zei de fietsenmaker dat er wekelijks mensen komen met schade aan fietsen door die oversteekplaats. Daarop heeft Elly de gemeente een mail gestuurd. Reactie was dat weggebruikers zelf verantwoordelijk zijn.

De wijkraad krijgt regelmatig te horen dat er bijna-ongelukken zijn. De politie krijgt geen meldingen: bijna-ongelukken worden niet geregistreerd. Pas als de politie meldingen krijgt, kunnen ze wat doen.

Elly stelt voor de fietser geen voorrand te geven bij de bieb en wil in het algemeen meer duidelijkheid voor de automobilist i.p.v. een verzameling aan oplossingen:  ledjes bij bieb, slagbomen bij Achterberg, etc.

Ton: de regels voor een turborotonde zoals bij GFK zijn landelijk vastgelegd, maar voor de rest is er in Dongen geen uniformiteit. Soms hebben fietsers voorrang, soms voetgangers.

Ton bespreekt het bij gemeente en koppelt het daarna terug naar de wijkraad.

 

Ingekomen en uitgaande stukken:

Ingekomen:     -Factuur Buitenspeeldag

                        -Bijvulpakket fietsverlichtingsactie

-Kern met pit 2018

-Oranjefonds

-VVN magazine

-Bomenstichting

-Strovers promotions

Uitgaand: -

 

Mededelingen vanuit de wijkraad, telefoon en terugkoppeling actiepunten:

Mededelingen wijkraad: -

 

Terugkoppeling actiepunten:

-vlaggetjesactie hondenpoep: uitstellen naar 2018

-subsidiebeleid: Men wil bij grote verenigingen langere begrotingen. Maar voor wijk- en dorpsraden is dat niet praktisch en verandert er weinig. Wijkraad moet gewoon begroting aanvragen, tot 1 november tijd om begroting in te dienen voor 2018.

-Kunstgras op voetbalveld Drijversveld. William heeft Ton gemaild. Ton heeft het doorgegeven maar nog geen terugkoppeling gehad, gaat erachteraan.

-Glasbak Hof: kon niet verder naar achteren

-Herplant bomen Jagersveld Pruimengaarde: nee, is daar niet mogelijk

 

Telefonisch spreekuur / Whatsapp: -

 

Mededelingen vanuit de gemeente:

Ad van Beek heeft hartinfarct gehad, moet het 6 weken rustig aan doen en revalideren. Portefeuille wordt verdeeld over 2 wethouders en de burgemeester. Bea van Beers gaat met zwangerschapsverlof en wordt vervangen door Driek van Griensven. Verdeling portefeuilles wordt vandaag bekend gemaakt.

 

Mededelingen vanuit Casade:

-Casade meldt Ruzies kinderen Somaliërs, Turken, Irakezen.

Was ons niet bekend. Aan Jan doorgeven en aan Contour de Twern. Dan kunnen zij actie ondernemen en dit onderling regelen.

 

Mededelingen wijkagent: -

 

Posters procedure:

Gaat de laatste tijd niet lekker. De vrijwilliger die de posters vervangt kon de laatste tijd niet. Vanaf 23 september moeten er weer nieuwe posters opgehangen worden. Wilma mailt Anja. Als zij niet kan, kunnen William (3x), Rob (3x) en Leo (3x) ophangen.

Posters ophalen na bestelling ging ook niet soepel. Praktischer kan het zijn om het in Dongen bij RPQ te doen. Tirage is elke woensdag in Dongen, kan ook bij iemand afleveren.

Sjoerd vraagt of Judith bij de posters ook banners kan maken.

Pennen zijn op tijd, morgen worden ze gedrukt.

 

(GPS)wandeltocht Burendag

Op 23 september is het Burendag. Dit jaar geen markt maar (GPS) wandeltocht  van ca. 3,5 km langs plaatsen waar wijkraad iets betekend heeft: speeltuinen (dus ook voor opa’s en oma’s en kleinkinderen), bloemenweide, VVN label, etc. Christ vertelt iets over bloemenweide. Op alle 11 locaties staat een potje met een deel van een rebus. Aan het einde van de wandelroute (bij de wijkraadtent), ontvangen ze het 12de stukje. Dan kunnen ze de rebus oplossen en maken ze kans op een prijs: dvd’s van Expert.

Aan het eind krijgt iedereen een waardebon voor een frikandel bij Cafetaria De Biezen (ook vegetarische oplossing). Deze prijzen vermelden op Facebook site.

Vrijwilligers / MAS’sers nodig. Nog te weinig vrijwilligers en geen MAS’sers.

 

 

Stand van zaken Verkeer:

-Doorsteek Hof/Gaarde:

Rob print de enquêtes en de situatieschets.

 

-Bestickeren containers (afronden/reacties)

Papierbak is gedaan in Gaarde en Wide. Er zijn nog stickers over, we kunnen binnenkort de laatste ronde doen. De reacties waren in het algemeen goed. Met Burendag ook stickers neerleggen.  

 

Rondvraag:

-Jantje Beton donatie moet nog definitief gemaakt worden. Wilma regelt dat.

-Judith stopt met evenementen, komt niet meer naar vergaderingen. Maakt nog wel posters en helpt met dingen op projectbasis. Voor de rest stopt ze er helaas mee.

-Vuil bij picknicktafel is nog niet opgelost. William spreekt regelmatig iemand aan. Boa loopt af en toe langs. William kan Rachid er een keer op aanspreken.

 

Sluiting: Rob sluit de vergadering. Volgende vergadering is op dinsdag 10 oktober