NOTULEN WIJKRAADVERGADERING  11 juli 2017

 

Aanwezig: Judith, Naomie, Jan, Sjoerd, Loes, Ton, Rob, Leo, Wilma, Peter

 

Afwezig: William, John, Ingrid

 

Notulist: Wilma

 

Opening:

Leo opent de vergadering. Fijn dat Peter er weer bij is.

 

Notulen vorige vergadering:

De notulen worden goedgekeurd.

 

Inbreng wijkbewoner(s):

-Mail over vuil op straat in de wijk (vorige vergadering): we hebben erop gelet, het is ons niet opgevallen. Wilma stuurt mailtje om te bedanken voor zijn aanbod en dat we graag gebruik maken van zijn hulp als we actie ondernemen.

 

Ingekomen en uitgaande stukken:

Ingekomen:     -Bomenstichting

                        -Werkplaats 23 van de KNHM

 

Uitgaand: -

 

Mededelingen vanuit de wijkraad, telefoon en terugkoppeling actiepunten:

Mededelingen wijkraad: -

 

Terugkoppeling actiepunten:

-Aan William vragen of hij contact op wil nemen met Ton over kunstgras op voetbalveld Drijversveld.

 

Telefonisch spreekuur / Whatsapp:

-Een aantal app’jes gehad n.a.v. stickeractie: mensen willen meer stickers.

-Rachid van jongerenwerk Contour de Twern heeft gebeld i.v.m. overlast jeugd grasveld Drijversveld-Rendierveld. Er is onderling contact geweest. Overlast is al veel minder.

 

Mededelingen vanuit de gemeente:

-In de Biezen speelt niets op het moment. Het is rustig omdat het bijna zomer is. Alleen heeft men het veel over verplaatsing voetbalveld van VVDongen, maar dat is niet in onze wijk. De wijkraad van de Hoge akker heeft een tijdje stil gelegen. Nog maar 2 wijkraadleden. Na de zomervakantie gaan ze weer leden werven.

 

Mededelingen vanuit Casade: -

 

Mededelingen wijkagent:

Het is rustig. De Biezen heeft niet meegedaan aan de “gele voetjesactie”. ’s Gravenmoer en Klein Dongen Vaart wel, maar daar was niets bijzonders.

Op de kermis is het iets onrustiger dan andere jaren. Met name 15-17 jarigen uit Dongen. Later op de avond ook de wat ouderen.

 

Verplaatsen glasbak Hof:

In eerste instantie dachten wij dat het op het verzoek van een bewoner was. Later bleek er glas gevallen te zijn op een voertuig. Daarvan was de wijkraad niet op de hoogte gebracht..

Sinds het verplaatsen van de glasbak valt er meer glas op straat, m.n. op het fietsbak. Ook staat de glasbak dicht bij de kruising. Dat is gevaarlijk. Rob stuurt mailtje naar de gemeente (Bert en Erik) of het mogelijk is om de glasbak minder dicht bij de weg en verder weg van de bocht te zetten. Ook vraagt hij of een van de 2 prullenbakken aan de overkant erbij gezet kan worden.

 

Evaluatie Buitenspeeldag

-het was geslaagd. Het was een gezellige, leuke middag. 145 kinderen hebben het naar hun zin gehad.

Verbeterpunten:         -meer schaduwplaatsen op het veld: bijv. meer partytenten

-bierviltjes dagen ervoor beplakken en touwtjes eraan

-plattegrond moet duidelijker

-hekken avond van te voren, niet dezelfde ochtend. Zorgde voor stress.

-Zonder oplegger is het knusser.

-Parasols die we geregeld hadden waren te laag.

-Verspreid over een veel te grote oppervlakte, heel wijds, geen overzicht, oncontroleerbaar

-7/8 niet meer apart.

-pannaveldje goed gebruikt.

-Antep’s snackbar heel tevreden, ijsjes verkocht

-The Rambler super, volgend jaar in 2 i.p.v. 3 groepen (1-4 en 5-8)

-Meer waterspelletjes: Leo regelt dat met Will Brekelmans (brandweerspuit)

-MAS’sers en helpende moeders waren erg enthousiast.

 

Ideeën voor Burendag:

Dit jaar geen markt, maar iets nieuws. We kunnen zelf wel iets gaan bedenken, maar het is leuker als wijkbewoners iets bedenken.

Na de zomer doen we nog 1 oproep. Als er dan nog geen reactie komt, dan doen we niks.

Loes kan die dag niet.

 

Stand van zaken Verkeer:

-Doorsteek Hof/Gaarde: Sjoerd heeft enquêtes in 3-en verdeeld + foto’s. Sjoerd past e.e.a. aan en mailt het naar Leo. Donderdag krijgen ze terugkoppeling van Ad. Sjoerd en Leo houden contact wanneer ze de enquêtes gaan uitvoeren. Als mensen niet thuis zijn , gaan ze een paar weken later terug. Leo regelt klembordjes.

 

-Bestickeren containers: We hebben de containers beplakt. De kleinere stickers op de grijze en groene containers. De grotere die we van VVN hebben gehad op de blauwe.

Alleen de blauwe containers in de Gaarde en de Weide zijn nog niet klaar.

Doen we op zaterdag 5 augustus om 8.30. Bij Leo verzamelen op de fiets.

Eventueel op een donderdagochtend nog een keer de andere bakken.

We hebben het op Facebook, Twitter en Next door gemeld. Als mensen een sticker willen, kunnen ze het laten weten. We moeten het nog op de website zetten.

Veel mensen reageerden enthousiast.  

 

Aanpassing parkeerplaatsen Jagersveld / Weide:

De dag na de wijkraadvergadering zijn de bewoners geïnformeerd. Een week later waren ze met de werkzaamheden begonnen. Dus de bewoners werden 6 dagen ervoor geïnformeerd. Ze hadden nog geen tekening gezien, terwijl die al een paar manden oud was. Ton vraagt dit na.

 

-Controle brandweer toegankelijkheid n.a.v. west 1 op 20 juni

In West 1 is de brandweer gaan rondrijden om te kijken of ze overal langs konden komen. Dat zou in de Biezen ook wel fijn zijn. Dan kunnen we knelpunten doorgeven. Ook is het een verschil overdag en ’s nachts. Ton vraagt het na bij zijn contactpersonen van de brandweer.

 

 

Rondvraag:

 -Judith: Vraag voor Ton: Judith had een oproep in het lokale krantje van ‘s Gravenmoer gedaan voor een minibieb. Volgens de gemeente kan dat niet omdat er te weinig controle is. Het hek van de school is van de gemeente. Beter is aan particulieren of een winkel vragen.

-Rob: Brief over hoogspanningskabels. Worden verplaatst. Gekozen voor het tracé dat voor dongen het gunstigste is. De hoogspanningskabels komen verder van Dongen af te leggen. Er is 3 jaar over vergaderd. Termijn voor inspraak is al voorbij. Dongen was weinig vertegenwoordigd in deze vergaderingen. Het leeft meer in Dongen Vaart.

 

Uitnodigingen voor bijeenkomsten externen: -

 

Sluiting: Leo sluit de vergadering. Volgende vergadering is op 8 september.