NOTULEN WIJKRAADVERGADERING  9 oktober 2018

 

Aanwezig: Rob, Sjoerd, Cees, Peter, Wilma, wijkbewoner, Evelyn + collega, Wesley Lagemaat, Jürgen van Gorkum.

 

Afwezig: Ton, William

 

Notulist: Wilma

 

Opening:

Rob opent de vergadering met een voorstelrondje.

Evelyn is er in plaats van wijkagent Jan Soeterboek. Jan heeft op dinsdagavond voortaan andere werkzaamheden, maar blijft wel onze wijkagent. Evelyn neemt hem waar tijdens de vergaderingen. Ze woont in de Biezen.

 

Notulen vorige vergadering:

De notulen worden goedgekeurd.

 

Inbreng wijkbewoner(s):

 

-Deze wijkbewoner had de vorige keer een aantal vragen voor de gemeente en/of politie. Een aantal zijn inmiddels via de mail beantwoord, maar over een aantal vragen zou ze graag nadere uitleg willen.  

                *In de bochten van de Donk wordt vaak geparkeerd, waardoor onveilige situaties ontstaan. Deze wijkbewoner heeft nog niet gemerkt dat er meer op gecontroleerd wordt.

Wilma heeft de gemeente hierover gemaild, de gemeente heeft een melding naar de BOA gestuurd, die door de gemeente worden ingehuurd. Zij controleren fout geparkeerde auto’s. Politieagenten hebben andere werkzaamheden.

                *Op een parkeerplaats bij de voormalige bieb staat vaak een oranje busje gedeeltelijk op het gras geparkeerd. Hierdoor heb je geen zicht op de weg.

Jan heeft er tijdens de fietsverlichtingsactie naar gekeken. Volgens Cees heb je er gewoon zicht, als je met normale snelheid aan komt rijden.

Evelyn: een bestelbus van een bedrijf mag in de bebouwde kom als hij korter is dan 6 meter. Bussen en vrachtwagens niet. De chauffeur van dit oranje busje is bezig met verplaatsen, dus hij werkt mee en doet zijn best om zelf een oplossing te bedenken. Dat is positief.

 *De wijkbewoner wil weten of er een vergunning is aangevraagd voor een schutting in de Donk. We hebben de melding aan de gemeente doorgegeven. De gemeente onderzoekt het.

*Wanneer is de politie aanspreekbaar op het gemeentehuis?
Dat is niet mogelijk in Dongen. Dat hebben ze een paar jaar geleden als proef gedaan.  Soms kwam er maar 1 persoon naar zo’n avond, en soms 4 weken niemand. Daarom is het gestopt. Als je een politieagent wil spreken, kun je naar het bureau in Rijen gaan. Als je specifiek met de wijkagent wil spreken, kun je afspraak maken door te bellen naar het algemene nummer: 0900-8844.

                *Kan er op de website komen te staan wie in het bestuur van de wijkraad zit (met foto’s en welke functie iedereen heeft), welke wijkagent er in zit en wie er van Casade in zit?

De wijkagent zit niet in de wijkraad, vertegenwoordigers van Casade en de gemeente ook niet. De wijkraad is intermediair tussen wijkbewoners en andere instanties. Enkele wijkraadleden staan in de KvK. Andere niet. Maar niet iedereen wil met zijn foto op de website.

                *Conflicten tussen buurtbewoners: bij Contour de Twern moet je naam-en adresgegevens opgeven. Dat vindt niet iedereen prettig.

Als het uit de hand loopt, dan kun je de politie bellen. Maar ook dan verwijst een politieagent naar buurtbemiddeling.

 

 

Ingekomen en uitgaande stukken:

Ingekomen:       -Bomenstichting

                               -VVN: dat ze blij zijn dat we donateur zijn

                               -Oranjefonds

-Mail gemeente bladkorven Schaapmanlaan (3x) en Jagersveld (1x)

-Evert van Lier (Meerkoethof): Er liggen stoeptegels los. Mensen zijn erover gevallen. Ook moeten er bomen dringend gesnoeid worden. Hij had hierover al contact opgenomen met de gemeente, maar nog niks gehoord.

Inmiddels is de gemeente komen kijken. Cees is hierbij namens de wijkraad aanwezig geweest. Er wordt opnieuw geplaveid en gesnoeid. In de Nolenslaan is nu een pilot met speciale korrels. Als dat goed bevalt, wordt dat ook in de Meerkoethof gedaan.

 

Uitgaand:           Subsidie-aanvraag. Op 22 september was er een bijeenkomst van de gemeente over

de subsidie van 2019. Hierbij waren Ton, Rob, Sjoerd en leden van andere wijkraden aanwezig.

 

Mededelingen vanuit de wijkraad, telefoon en terugkoppeling actiepunten:

 

Mededelingen wijkraad: -

 

Telefonisch spreekuur / Whatsapp: -

 

Terugkoppeling actiepunten:

-Binnenkort met de afdeling verkeer contact opnemen om e.e.a. te bespreken.

 

Mededelingen vanuit de gemeente:-

 

Mededelingen wijkagent: -

Mededelingen vanuit Casade: -

Rob heeft Jeroen Coolen van Casade gesproken. Jeroen is vanuit Casade bezig om de tak Buurten en Wijken opnieuw op te bouwen. Dat is fijn, want we hebben de laatste 2 jaar weinig contact gehad met mensen van Casade.

 

Inzake glasvezel: Wesley Lagemaat

Wesley Lagemaat heeft zich in de mail voorgesteld als een medewerker van een telecomprovider. Echter doordat hij ACM gereguleerd is, kan hij op dit moment het bedrijf niet noemen.

Hij doet vooronderzoek naar de mogelijkheden van een glasvezelnetwerk. Niet voor de diensten, alleen voor de infrastructuur. Het bedrijf waar hij voor werkt heeft in het hele land glasvezelnetwerken aangelegd.

Het bedrijf wil een samenwerkingsverband met de gemeente. De gesprekken lopen al, i.v.m. vergunningen. Hij hoopt op een spoedige reactie, zodat er meer over verteld kan worden. Wesley mailt de naam van zijn contactpersoon bij de gemeente.

Er staat al een glasvezelwijkcentrale in Dongen (Point of Presence: een hoofdverdeelstation van waaruit de glasvezelkabels de woonwijken ingaan). Deze is operationeel en heeft capaciteit voor meer aansluitingen.

De planning is nu in de conceptfase. Vermoedelijk heeft iedereen (die hiervoor kiest) binnen 1 jaar een glasvezelaansluiting.

Elke provider die gebruik wil maken van de infrastructuur heeft hier toegang. Vergelijkbaar met Enexis. Enexis beheert het netwerk. Energieleveranciers (Nuon, Eneco, Oxxio) maken er gebruik van.

 

De aanleg van glasvezel gaat in 4 stappen:

1. Ze bekijken de woning: waar kun je het beste het glasvezelaansluitpunt plaatsen?

2. Waar moeten de kabels aangelegd worden in de straat?

3. Ze verzorgen de aansluiting in de woning

4. Je kunt gebruik maken van de actieve diensten (aan de hand van de eerder gemaakte keuze voor een provider).

 

Doel van Wesley is:

-bewoners informeren (bijvoorbeeld door aanwezig te zijn op een evenement van de wijkraad)

-een locatie te zoeken voor een informatieavond (zoals de Noorderpoort).

-een locatie zoeken voor een mobiel informatiepunt in de wijk (bijvoorbeeld vlakbij de friettent). Hoewel de bewoner geïnformeerd wordt over de processen tijdens de aanleg, is het voor de bewoners ook prettig als ze bij een mobiel infopunt terecht kunnen.

-een lokale facebooksite of website om informatie op te plaatsen.

-samenwerking met een lokale organisatie zoals de wijkraad, bijv. door activiteiten mee te organiseren

 

Als wijkraad willen we ons niet aan een organisatie vastleggen: we willen onpartijdig zijn en blijven.

We kunnen tegen de tijd dat de werkzaamheden plaatsvinden, wel op onze facebooksite informatie geven (“Heb je op het moment een probleem met je aansluiting, ga naar de website …”)

Maar we willen geen samenwerking op evenementen of de naam op onze website.

Wel willen we graag meer informatie over de organisatie. Hiervoor kunnen we kijken op de website www.eindelijkglasvezel.nl. Ook kunnen we het register van de KvK bekijken.

 

Trampoline Jagersveld:

De trampoline op het grasveld tussen Jagersveld, Rendierveld en Drijversveld is voor de tweede keer in een paar weken tijd kapot gemaakt. De gemeente gaat binnenkort voor de derde keer een nieuwe trampoline plaatsen. Deze zal van steviger materiaal zijn. Hopelijk blijft deze wel heel.

 

Wijkbewoner Arno Maas heeft de wijkraad een mailtje gestuurd dat hij graag wil meedenken over oplossingen hiervoor, zodat het niet nog een keer gebeurt. Zelf kan hij niet bij de vergadering aanwezig zijn, maar hij heeft Jürgen van Gorkum gevraagd te komen om mee te denken.

 

Jürgen van Gorkum is van Egel Weerbaarheid, werkt veel met jongeren en heeft wat tips:

-In de omgeving van de trampoline zijn veel hangjongeren. We moeten zelf op een positieve manier contact leggen met deze jongeren, zodat de volgende trampoline niet meer kapot gemaakt wordt.

Vooral de manier van aanspreken is hierbij belangrijk.

Ga er niet naar toe met een aanvallende houding, maar ga er gewoon zitten, maak een praatje, met een rustige, open houding.  Dan voelen ze zich positief aangesproken. Dat is anders dan de negatieve manier waarop ze meestal aangesproken worden.

Vraag waarom ze daar zijn, wat ze er doen, waarom ze doen wat ze doen... Wat vinden ze leuk? Vinden ze een trampoline wel leuk? Of zouden ze liever andere toestellen hebben...
Eigenlijk hadden we met ze in overleg moeten gaan voordat de trampoline geplaatst werd.

Misschien willen ze het helemaal niet. Misschien willen ze gewoon weten waar ze wel muziek mogen afspelen en waar niet. Of waar ze wel mogen staan en waar niet.

-Ook moeten we contact maken met de jongere kinderen en hun ouders die bij de trampoline zijn. Stimuleer deze ouders hetzelfde te doen: rustig contact maken met deze jongeren.

-Vaak vergeten instanties contact te leggen met deze jongeren. En dat is juist heel belangrijk.

Jurgen verwijst ons naar #egelkomtnaarjetoe voor tips.

 

Aan deze jongeren is inderdaad niet van te voren gevraagd of ze een trampoline wilden. Deze is geplaatst op verzoek van kinderen van de Biezenkring. Zij hadden een verzoek ingediend bij de gemeente en de wijkraad.

 

De trampoline bij het Europaplein blijft meestal heel. We kunnen contact maken met wijkraad West 1: hoe gaan jullie daar mee om? Wat doen jullie anders, zodat de trampoline daar niet stuk gemaakt wordt.

 

Ook kunnen we contact opnemen met Contour de Twern, bijvoorbeeld met Rashid. Zij kunnen ook af en toe langs gaan, een praatje maken. Zorgen dat ze eigenaar worden van het project, zodat ze zich verantwoordelijk voelen.

 

Evelyn: in deze wijk zijn vooral speelgelegenheden voor kinderen tot 10 jaar. Voor de oudere kinderen is er niks. Ze vinden de kabelbaan misschien nog wel leuk, maar dan houdt het echt op. In de Hoge Akker heb je een klimtoren en een skatebaan. Daar hoeven ze zich niet te vervelen.

In De Biezen hebben ze niet echt een hangplek die voor deze jongeren geschikt is. Daarom moeten we in gesprek gaan met deze jongeren: wat zouden ze willen en kijk wat daarvan in de wijk past. Als ze zich gehoord voelen, werken ze vast mee. Ook kan Evelyn vragen of de jeugdagenten mee denken.

 

Posters vernieuwen:

Cees wil wel de posters bijhouden.

Ook moet er nieuw plexiglas in de wijkraadborden komen. Dat kunnen we bij de Hubo halen.  De huidige plexiglazen borden zijn te dik. Cees is bij Hubo geweest en heeft gekeken naar plexiglas platen van 2 mm. De prijs is prima, dus hij gaat plexiglas bestellen voor ca. 10 borden.

 

Kascontrole 2017 (Naomie en Sjoerd).

Sjoerd heeft alles gecontroleerd.

Prima, maar we moeten in het vervolg geen handgeschreven bonnetjes meer accepteren.

 

Evaluatie fietsverlichtingsactie:

Dit bespreken we tijdens de volgende vergadering

 

Beleidstafel wonen 28 november 2018 Rob

Dit bespreken we tijdens de volgende vergadering

 

Bomenrij Reigershof

Dit bespreken we tijdens de volgende vergadering

 

Nieuwbouwplannen / vergunning Cambreur

Dit bespreken we tijdens de volgende vergadering

 

Stand van zaken Verkeer:

 

Doorsteek Hof/Gaarde:

Dit bespreken we tijdens de volgende vergadering

 

Oversteek bibliotheek:

Dit bespreken we tijdens de volgende vergadering

 

Oversteek Bolkensteeg:

Dit bespreken we tijdens de volgende vergadering

 

Rondvraag: -

 

Sluiting:

Rob sluit de vergadering. De volgende vergadering is op: 13 november om 20.00 uur.