NOTULEN WIJKRAADVERGADERING  12 maart 2019

 

Aanwezig: Rob, Sjoerd, Cees, Peter, Wilma, Walter, de heer en mevrouw Pastoors

 

Afwezig: Ton, Naomie

 

Notulist: Wilma

 

Opening:

Sjoerd opent de vergadering.

 

Notulen vorige vergadering:

De notulen worden goedgekeurd.

 

Inbreng wijkbewoner(s):

-De heer en mevrouw Pastoors uit de Reigershof hebben te horen gekregen dat er plastic dode kraaien opgehangen gaan worden in een aantal bomen in de wijk, om de kauwen / roeken af te schrikken. Deze kraaien mogen niet in de bomen gehangen worden, waarin gebroed wordt en ook niet in de 2 bomen ernaast. Hopelijk helpt het.

Ze vinden het ook jammer dat dit allemaal zo lang duurt. De eerste mail de die heer en mevrouw Pastoors stuurden was in augustus. De bijeenkomst in de Reigershof was in november. Het is nu maart. Dadelijk begint het broedseizoen en kunnen deze mensen weer niet van hun tuin genieten.

Het liefst hadden ze, dat de boom verwijderd zou worden, omdat hij 6 meter over de tuin hangt. Alle gemeenteambtenaren die zijn komen kijken, vinden dat hij weg moet. Maar het mag niet, omdat er beschermde diersoorten in zitten.

 

De wijkraad vindt het jammer dat dieren vooropgesteld worden aan het welzijn van de mensen. Terwijl vogels makkelijk ergens anders een nieuw nest kunnen maken. Mensen kunnen dat niet.

Wethouder Vullings gaat er binnenkort ook nog naar kijken. Sjoerd heeft volgende week een gesprek met Ton en hoopt dan meer te kunnen melden.

 

-Walter heeft binnenkort een gesprek met wethouder Vullings over de oversteek bij de voormalige bibliotheek aan de Mgr. Schaepmanlaan. Het is wachten op een ongeluk. Pas is er weer een ongeluk geweest, een meisje van 14 is er aangereden. Niet ernstig gewond, maar het is weer een ongeluk te veel.

Op het moment zijn ze bezig met het voorstel van Groen Licht: ze zijn aan het uitzoeken hoeveel fietsers er naast elkaar kunnen worden opgesteld.

Opmerkelijk is dat er met het voorstel van Groen Licht 3 opties waren en dat de optie met verkeerslichten door Floris (van Groen Licht) werd afgekeurd. Dat die eigenlijk niet eens besproken kon worden. Terwijl er toch mensen waren die voor die optie waren.

 

Telefonisch spreekuur / Whatsapp:

Wilma houdt de wijkraadtelefoon sinds ongeveer een jaar bij zich. In de eerste 9-10 maanden werd er in totaal maar 1-2 keer gebeld. De laatste 2-3 maanden wordt er gemiddeld 3 keer per week gebeld.

Dus mensen weten ons te vinden, dat is fijn! De telefoontjes deze maand gingen o.a. over

-In Hof en Tuin zijn de plantenbakken verwijderd en worden er nieuwe planten gezet. Een wijkbewoner uit de tuin vroeg of de planten ter hoogte van Tuin 13 en 15 symmetrisch mochten.

De wijkraad heeft gevraagd om diversiteit, de gemeente beslist wat ze er in zetten en hoe.

Maar de mensen van de gemeente hebben deze persoon doorverwezen naar de wijkraad. Sjoerd heeft aan Ton gevraagd of de gemeente voor dat soort dingen niet meer naar ons wil doorverwijzen.

-Een tijdje geleden is de nieuwe hufterproof trampoline geplaatst. Volgens een wijkbewoner is deze zeker steviger dan de vorige, maar zo klein dat het meer geschikt is voor kinderen van 6 jaar of jonger en niet voor de doelgroep waarvoor het bedoeld was. De kinderen van groep 6 van de Biezenkring hadden er om gevraagd, maar waarschijnlijk doen zij daar niets mee. Dat is jammer. Wilma heeft dit aan Ton doorgegeven.

-Een wijkbewoner heeft gevraagd wanneer het voetbalveld in de Drijversveld klaar is? Planning was april, maar dat is over een maand al. Wilma heeft Addo hierover gemaild. Het gras moet zich eerst nog uitstoelen en dichter worden. Pas over 2-3 maanden kunnen de doelen teruggeplaatst worden (juni?)

-Het Brabants landschap heeft op 16 maart het project “Nederland zoemt”, over bijen. Hiervoor zoeken ze een project in Noord-Brabant dat met NL doet bijen helpt. Ons project van NL doet op 16 maart om het insectenhotel op te knappen en mini insectenhotels te bouwen, sluit er op aan. Daarom krijgen wij bijenwaaiers voor alle deelnemers. Dat is leuk om uit te delen.

 

 

Mededelingen:

Inbreng gemeente: -

 

Inbreng wijkteam politie (bij gelegenheid): -

 

Gesprek Sjoerd met Dagmar Staal van Contour de Twern:

-Volgens Dagmar is onze wijkraad goed bezig in de wijk. Soms lijken wijkraden ouderwets, maar onze wijkraad is goed in de wijk bezig, wat o.a.  te zien is door de sociale evenementen die we uitvoeren.  

Volgens Dagmar zijn wijkraden heel goed geschikt voor de sociale cohesie in de wijk. We kunnen de oren en ogen van de wijk zijn. Als we iets zien, waar Contour de Twern iets mee kan, dan kunnen we naar haar verwijzen.
Een idee voor Burendag zou kunnen zijn dat mensen met hun straat leuke dingen organiseren (bijv. garagesales). Dan zouden wij een plattegrond kunnen maken met daarop de georganiseerde projecten en kunnen mensen met Burendag door de wijk kunnen trekken op zoek naar de verschillende activiteiten. Zoals met Pinksteren “verrassend Dongen”, maar dan voor de Biezen.

Als mensen aan zoiets mee willen doen, moeten ze wel formulieren invullen. Maar daar zouden we ze mee kunnen helpen: dat zou bijvoorbeeld kunnen door in de Noorderpoort een uurtje te plannen om mensen helpen met zo’n formulier invullen.

Dat sluit aan bij een idee dat Wilma een paar maanden geleden van een wijkbewoner kreeg, om een garagesale voor de deur te doen. Rob kijkt op de website van het oranjefonds wat we hiervoor vergoed kunnen krijgen.

Wilma doet een oproep op Facebook voor Burendag.

 

-Volgens Dagmar is eenzaamheid echt een probleem. Wat kunnen wij als wijkraad daar aan doen? We kunnen hierover iets In de volgende nieuwsbrief zetten.

-Wat kan Contour de Twern voor ons doen?

*er is een vacaturebank voor vrijwilligers. Wij kunnen daar onze vacatures op plaatsen.

*we kunnen voor persberichten een gratis journalist vragen, bijv. voor NL doet

*we kunnen er trainingen volgen, voor het secretariaat, penningmeester etc.

-Hoe kunnen we de Turkse gemeenschap bereiken? Ingrid van Contour de Twern kent iemand bij de moskee die veel invloed heeft. Ze zal hem vragen wat we kunnen doen. Misschien kunnen we met de Buitenspeeldag een proeverij houden van Turkse gerechten, want veel Turkse vrouwen koken graag. Wilma probeert het via het haar Turkse netwerk.

Verslag gesprek Sjoerd met Ton, koers van de wijkraden

-Sjoerd neemt sinds ca. 8 maanden de taak van voorzitter op zich. Hij heeft gemerkt dat er dingen zijn die lang duren en in zijn ogen veel sneller kunnen. Bijvoorbeeld een afspraak maken met een wethouder. Dat gaat heel moeizaam. Sjoerd probeert al vanaf december een afspraak te maken met wethouder Vullings. Inmiddels is dat gelukt, maar die staat pas gepland op 25 maart.

Hij weet inmiddels ook dat we alle contacten met wethouders via Ton moeten laten lopen. Dat gaat sneller. En als we toch een keer direct contact hebben, dan moeten we wel een CC naar Ton sturen. Anders is hij niet op de hoogte van afspraken.

 

-Het is fijn als we sneller iets aan de actiepunten doen. Ook op de actiepunten die voor de gemeente op de lijst staan, moeten we sneller reageren. Als we 2 weken niks van de gemeente horen, gaan we alle actiepunten naar Ton mailen. Verder zal Sjoerd vaker contact met Ton houden. Als voorzitter kun je regelmatig binnen lopen bij Ton. Sjoerd wil dat bijvoorbeeld elke 2 weken gaan doen.

 

-Ton mailt de visie van de gemeente over wijkraden naar ons door, zodat we weten hoe de gemeente de functie van de wijkraden in de toekomst zien. We moeten ons toeleggen op projecten.

 

-Als er kleine problemen zijn, kunnen we de BuitenBeter app gebruiken. Je krijgt niet altijd een reactie, maar vaak zie je wel snel dat er iets gerepareerd wordt.

 

-Sjoerd heeft gevraagd of mensen van de gemeente minder snel willen verwijzen naar de wijkraad voor punten waar we niets mee kunnen, bijv. of bloemen symmetrisch gepland kunnen worden.

 

-Ton ging in het verleden niet bij Contour de Twern aan tafel zitten. Dat gaat hij vanaf nu wel doen.

 

Voorbereiding NLdoet:

Aanstaande zaterdag is het NL doet. Sjoerd heeft spullen gehaald en een voorbeeld van een insectenhotel en een heksenbel meegenomen. Er komen meerdere vrijwilligers helpen.

We hopen op goed weer.  

Wilma zorgt voor kleurplaten, met het thema insecten.

We kunnen stroomvoorziening misschien regelen bij de Biezenkring. Dat hebben we in 2013 met de bouw van het insectenhotel ook gedaan. Toen heeft iemand een stroomkabel door een raam getrokken. Misschien mogen we ook gebruik maken van de wc’s. Wilma belt morgen de Biezenkring.

 

Voorbereiding Buitenspeeldag.

De Buitenspeeldag is op woensdag 12 juni.

Krijgen we projectsubsidie van de gemeente? We moeten eerst een begroting maken. Dan kunnen we kijken of we subsidie kunnen krijgen. (Bijv. JOGG - Jongeren Op Gezond Gewicht. Want buiten spelen is gezonder dan binnen zitten).

Cees heeft onlangs het vrijwilligerscafé van Contour de Twern bezocht. Hij was daar eerst de enige vrijwilliger. Later kwam er nog iemand. Hij heeft wel een gesprek gehad met Ingrid van Contour de Twern. Meestal komen er alleen mensen die vrijwilligers zoeken, niet mensen die vrijwilligerswerk zoeken. Wel kunnen we contact opnemen met jongerenwerk.

Ook kunnen we de jeugdraad benaderen. Wilma stuurt een mailtje naar jongerenwerk van Contour de Twern en naar de jeugdraad. Rob vraagt bij Atledo naar vrijwilligers.

Ook heeft hij EHBO’ers Wil en Ruud gevraagd. Wil komt helpen, Ruud doet geen EHBO hulp meer vanwege lichamelijke klachten. Maar Cees zelf kan helpen en ook Judith heeft allerlei BHV diploma’s.

Ook de heer Pastoors wil wel helpen met opbouwen.

Rob kijkt in de berging of we nog flyers hebben voor vrijwilligers (van vorig jaar)

 

Nieuwsbrief voortgang en verspreiding

De nieuwsbrief is klaar. Hij ligt bij de drukker. Morgen kan Cees hem ophalen. Het was erg kort dag. Het kon niet digitaal meer, dus ze doen het op een andere manier.

Het ziet er fantastisch uit, met dank aan Cees en Walter. Cees had een lay-out ontworpen, waar Walter verder mee aan de slag is gegaan.

Walter vond de inbreng van de gemeente lastig te verwerken. Het moest helemaal omgeschreven worden. Hij wil de volgende nieuwsbrief ook graag maken. Maar dan zou hij graag ruim op tijd alle teksten krijgen voor in de nieuwsbrief. En deze teksten zouden wel iets makkelijker te verwerken moeten zijn.

 

Van Evelyn/politie hebben we geen tekst gekregen. Misschien was het erg kort dag en kan ze voor de volgende nieuwsbrief wel iets aanleveren.

 

Wanneer komt de volgende nieuwsbrief? Rond september / oktober.

Kopij moet dan begin september binnen zijn.

Sjoerd mailt Walter het wijkraad logo (als eps-bestand) en de originele foto’s die op de website staan (van Chris) in volledig formaat.

Walter maakt een basis lay-out voor de toekomstige nieuwsbrieven.

 

Wilma geeft de lijst met adressen voor de nieuwsbrief aan Cees met daarop wie welke straten doet.

De nieuwsbrief mag ook in brievenbussen met nee/nee stickers. Wilma stuurt Shirley hierover een mailtje.

 

 

Posters / planning:

-Na NL doet moeten er weer nieuwe posters in de wijkraadborden. Welke posters kunnen erin?

Wellicht de herbruikbare posters (kakje in het zakje, maak van uw hond geen crimineel). De herbruikbare plastic posters zijn nog heel goed. Cees heeft ze uit de borden gehaald, ze met een doekje afgedaan en ze zijn weer als nieuw.

-Hoeveel posters hebben we per jaar?

Hondenpoep – inbraakpreventie – NL doet – hondenpoep – Buitenspeeldag – inbraakpreventie – Burendag – Fietsverlichtingsactie - inbraakpreventie.

We kunnen ook in de verschillende wijkraadborden verschillende posters doen uit de voorraad.

 

Van het wijkraadbord in de Gaarde zijn de bevestigingspunten/beugels kapot aan de kant van het trottoir. Kan Eddy die lassen of kopen we nieuwe? De borden van de gemeente (eendjes voeren bij de vijver) hebben ook die beugels. Ze staan ook op de rekening van de borden die we pas naar de gemeente gemaild hebben van Van Molengroep.

Deze borden kunnen ook door de drukker geleverd worden. Ze kosten €70 per stuk en zijn met een inbussleutel te openen.

 

 

 

Actiepunten:

-Hondenpoep: Wilma stuurt in april een mail naar de Noorderpoort en de Biezenkring of ze een paar wijkraadleden willen helpen met vlaggetjes plaatsen.

-Knelpunten Brandweer: Ton heeft van de brandweer gehoord dat het punt in de Mispelgaarde niet veranderd hoeft te worden, omdat de brandweer er ook via een andere route kan komen.

-Plantenstrook Procureurweg: Helaas kan daar niks aan veranderd worden, omdat de fundering geen planten meer toelaat.

-Kapvergunning Hof/Tuin is geregeld.

-Nieuwsbrief: is klaar en wordt deze week bezorgd.

 

Rondvraag:

-Peter: Ik heb in de wijkraad niks gehoord over het aanleggen van glasvezel.

Dat komt omdat wij hier geen partij in zijn. Het gaat via KPN Netwerk NL.

-De communicatie van KNP netwerk is niet goed gegaan in de wijk.

Mensen hadden een folder in de brievenbus gehad dat binnen enkele dagen de werkzaamheden zouden beginnen en dat ze dan een seintje zouden krijgen als ze hun auto weg zouden moeten zetten.  Vaak begonnen de werkzaamheden dan al de volgende dag i.p.v. een paar dagen later. En er werd niet altijd aangebeld. Er werden gewoon verkeersborden en pionnen in de tuinen in die straten gezet. Een aantal bewoners konden ’s morgens niet op tijd naar hun werk omdat de straatstenen voor hun auto weggehaald waren en ze er niet uit konden.

Wilma heeft dat aan Ton en aan de contactpersoon van KNP netwerk (Wesley) doorgegeven. Daar is bij KPN netwerk waarschijnlijk wel iets mee gedaan, want daarna werden mensen wel wakker gebeld. Ook Ton zou het doorgeven.

-Is er nog iets uit het rioolonderzoek gekomen is dat een tijdje geleden in de wijk is gedaan?

In september is er namens de gemeente door een extern bedrijf uit Waalwijk onderzoek gedaan bij huizen in de wijk, omdat er verkeerde aansluitingen gemaakt waren. Er zou vet in het hemelwater terecht komen en andersom. Ze hebben toen geluidssignalen gemeten. 

Pas geleden waren er ook onderzoeken op de Procureurweg. We zijn benieuwd naar het resultaat van deze onderzoeken, bijv. of er afwijkingen gevonden zijn. Wilma stuurt een mailtje naar Ton.

 

 

Sluiting:

Sjoerd sluit de vergadering. De volgende vergadering is op: 9 april om 20.00 uur.