NOTULEN WIJKRAADVERGADERING  10 oktober 2017

 

Aanwezig: Rob, Leo, William, Peter, Jan, John, Loes, Wilma

 

Afwezig: Naomie, Sjoerd, Ton

 

Notulist: Wilma

 

Opening:

Leo opent de vergadering.

 

Notulen vorige vergadering:

De notulen worden goedgekeurd.

 

Inbreng wijkbewoner(s): -

 

Ingekomen en uitgaande stukken:

Ingekomen:     -VVN boekje, ligt bij Manon

                        -facturen pennen etc.

                       

Uitgaand: -facturen en foto’s naar Jantje Beton voor buitenspeeldag. Donatie €250 is definitief gemaakt.

 

Mededelingen vanuit de wijkraad, telefoon en terugkoppeling actiepunten:

Mededelingen wijkraad: -

 

Terugkoppeling actiepunten:

-          Stickeren 30 km. Zijn er genoeg stickers geplakt op de bakken? Soms staan er veel bakken met stickers, soms weinig. Maar er staan er altijd wel een paar. Met de fietsverlichtingsactie leggen we ook stickers neer. Voorlopig is het voldoende.

-          Enquête Verkeer Hof – Gaarde : Leo en Sjoerd gaan langs de deuren met de enquêtes. Doel  is eind oktober hiermee klaar te zijn en tijdens de volgende vergadering te bespreken. Rob heeft ze geprint. Leo is begonnen, maar stemt een onderverdeling met Sjoerd af.

-          Contact gemeente glasbak + prullenbak. Glasbak blijft staan. Prullenbak wordt verplaatst. In de gaten houden of het gebeurt.

-          Knelpunten aan brandweer doorgeven. We kunnen een oproep op Facebook doen en een persbericht in de krant. Ook kunnen we zelf nadenken over punten en doorgeven via de mail. Daarna op de kaart aantekenen.

-          Oversteek bieb. Dit punt is in de gemeenteraad besproken. De gemeente heeft een duidelijk standpunt hierin. Het kruispunt is overzichtelijker geworden, aangepast met ledverlichting en de beplanting is weggehaald. Sindsdien zijn er minder meldingen. Als je auto’s voorrang zou geven, dan gaan fietsers er snel tussen door en komen er juist meer ongelukken. Voorrang aan fietsers blijft. Belangrijk is: Voorrang moet je krijgen, niet nemen. Als je een aanrijding krijgt en je zegt dat je voorrang afgedwongen hebt, dan kun je een proces verbaal krijgen.

 

Telefonisch spreekuur / Whatsapp: -

 

Mededelingen wijkagent:

-Het is rustig in de wijk. Geen auto- of woninginbraken. Geen overlast in speeltuinen. Af en toe vuurwerk. Een paar weken geleden was er flink vuurwerkgeknal te horen. Als je het hoort, bel 0900-8844. Dan wordt het geregistreerd.

-Bij de oversteek bij de bibliotheek is er 1 aanrijding geregistreerd. Waarschijnlijk is het die met een scooter, die Leo heeft gezien.

Tijdens de vorige wijkraadvergadering zei wijkbewoner Elly dat de fietsenmaker dat hij  regelmatig klanten krijgt die een aanrijding bij de bibliotheek hebben gehad. Uitzoeken welke fietsenmaker dat is en tegen hem zeggen dat de betreffende personen het doorgeven aan de politie. Dan kan er iets mee gedaan worden.

-> Nog een keer lasergun actie want er wordt hard gereden.

-Problemen in de Wezeldonk tussen kinderen van Turkse, Somalische en Irakese achtergronden:  Hulpverlening is bezig met de families, zowel binnen de families als tussen de verschillende families om ze beter met elkaar om te laten gaan.

-Jan krijgt op 31 oktober een nieuwe heup en bij voldoende herstel na 6 weken een tweede nieuw heup. Is 2-3 maanden uit de running. Zodra hij weer kan werken, zal hij het laten weten. Hij is wel via mail bereikbaar en stuurt de mail door naar de betreffende collega’s.

-Overlast door hangjeugd bij bibliotheek: Elke avond is er een groep hangjongeren bij de bieb. Ze laten troep achter (frietbakjes, blikjes, poep) en de mensen die er werken voelen zich er niet prettig bij. Twee weken geleden zag een wijkbewoner dat ze er een vuur aan het stoken waren, durfde zelf niet in te grijpen.

De politie is ervan op de hoogte. Op het moment dat de politie er kwam kijken, waren ze al weg. Vanaf nu gaat de politie elke vrijdag en zaterdag gaan kijken. Is niet genoeg, komen bijna elke avond. Jan past het aan, zodat er voortaan elke avond een auto langsrijdt. Als er jongeren staan, dan worden ze weggestuurd. Het feit dat er 2 bordjes hangen met verboden toegang voor onbevoegden, maakt het makkelijker voor de politie om op te treden.

 

Mededelingen vanuit de gemeente:

-Plattegrond van de wijk om knelpunten voor brandweer aan te geven heeft Wilma bij gemeente opgehaald. Daarop aangeven waar brandweer niet/nauwelijks langs kan. Bijv. Pruimengaarde, Roerdomphof

-(via Leo, want Ton is afwezig) Ad van Beek voelt zich goed, vanaf volgende week waarschijnlijk weer aan het werk.

-(via Jan, want Ton is afwezig) Jan Verschuren heeft een herseninfarct gehad. Voormalig teamchef dongen. Nu werkt hij bij de gemeente Dongen, houdt toezicht op brandweer / politie / BOA.

 

Mededelingen vanuit Casade:

De vorige contactpersoon van Casade kwam vaak op de wijkraadvergadering en meldde zich af als ze niet kon. De nieuwe contactpersoon is nog maar 1x geweest en meldt zich niet af. Leo neemt contact met haar op. 

 

 

Stand van zaken Verkeer:

-Doorsteek Hof/Gaarde: Leo en Sjoerd gaan langs de deuren met de enquêtes. Doel is eind oktober hiermee klaar te zijn en alles tijdens de volgende vergadering te bespreken.

 

 

 

Evaluatie (GPS)wandeltocht Burendag

Het was een mooie, zonnige dag met een goede opkomst. Er waren positieve reacties. Twee  groepen hebben de GPS tocht gedaan. De rest de wandeltocht. Bij de wijkraadtent was het in het algemeen rustig, omdat iedereen aan het wandelen was. Kinderen waren erg enthousiast dat ze in de tent van Christ mochten zitten.

De (GPS)wandeltocht is inmiddels op de website gezet om te downloaden.

 

Fietsverlichtingsactie

Aanstaande zaterdagmiddag is de Fietsverlichtingsactie. Het draaiboek is gemaild. Leo vraagt stroom bij iemand in de buurt. Judith fietst naar Jumbo voor de laatste boodschappen. Loes maakt koffie en thee. Leo, Rob, Eddy en misschien Christ doen de reparaties. Graag je eigen gereedschap meenemen en alleen simpele reparaties doen van 5-10 minuten. Te lastige reparaties naar RB fietsen in de Lage Ham doorverwijzen. Rob haalt daar kaartjes. Is de Lage Ham te ver voor klant? Naar Mus doorverwijzen.

 

Rondvraag:

 -Wilma: mail naar wijkbewoners hebben we lang niet gedaan. Zullen we dat weer doen? Ja als we een actie hebben. Wilma stuurt donderdag / vrijdag mailtje fietsverlichtingsactie naar wijkbewoners.

-Sjoerd: wat willen we de volgende keer in de borden na de Fietsverlichtingsactie? Poster over vuurwerk.

-Rob is enthousiast over Office 365. Zowel Rob als Wilma kunnen aanpassingen doen in documenten en zien daarna direct de aanpassingen van de ander. Geen problemen met verschillende versies. Ook mail gaat prima.

-William is volgende keer niet aanwezig bij vergadering. Stelt voor in de volgende nieuwsbrief de voorrangsregels van de oversteekplaats bij de bieb te vermelden. En te vragen of mensen bijna aanrijdingen melden bij de politie.

-Anja blijft de posters doen. Als ze een keer niet kan, dan doen Sjoerd (Donk, Gaarde, Noorderpoort voorkant), Rob (Hof, Weide, achterkant Noorderpoort) en Leo (rest) dat.

 

Sluiting: Leo sluit de vergadering. Volgende vergadering is op dinsdag 14 november.