NOTULEN WIJKRAADVERGADERING  9 januari 2018

 

Aanwezig: Leo, Peter, Loes, Wilma, Rob, Ton, Walter

 

Afwezig: Sjoerd, John, William, Naomie

 

Gast: Walter

 

Notulist: Wilma

 

Opening:

Leo opent de vergadering.

 

Notulen vorige vergadering:

De notulen worden goedgekeurd.

 

Inbreng wijkbewoner(s): -

 

Ingekomen en uitgaande stukken:

Ingekomen:     -mail over kapvergunning boom bij Procureurweg (vanwege het fietspad) en

                        Druivengaarde (door sneeuwval zijn takken laag komen te hangen, niet meer

                        veilig). Wilma zal aan de gemeente vragen waarom er geen herplantingsplicht

meer is.

Uitgaand:        -

 

Mededelingen vanuit de wijkraad, telefoon en terugkoppeling actiepunten:

Mededelingen wijkraad: - Rob en Wilma hadden bedankjes rondgebracht voor alle vrijwilligers van 2017. Een Merci kerstboompje met snoepjes erin. Mensen reageerden heel enthousiast en blij verrast. Ook de bezorging aan de MAS’sers van het Cambreur College was goed gegaan. Renate was zelf ook verrast dat ze een bedankje kreeg.

 

Terugkoppeling actiepunten:

-De knelpunten moeten nog op de plattegrond aangegeven worden. Wilma doet dat en levert de plattegrond bij de gemeente in. Ton zorgt dan dat het bij de juiste persoon komt.

-Kunstgras op voetbalveld: Er is een betere variant, namelijk gras met vezels. Sander Spierings en Addo Geerts gaan er achteraan.

-Oversteek Procureurweg: het zebrapad zelf is goed zichtbaar, maar de personen die aan beide kanten staan te wachten zijn niet te zien. Ton regelt dat daar betere verlichting komt.

-Buurtlabel: wordt vervolgd.

-VVN: De gemeente is er mee bezig, dus als wijkraad doen er we voorlopig niets mee. Blijft wel op de agenda staan.

-Metingen Bolkensteeg: De laatste metingen zijn van 2012. Er zullen in 2018 nieuwe metingen gehouden worden. Ton houdt het in de gaten.

-NL Doet: we hebben geen reacties op onze oproep gekregen voor leuke ideeën. Dit jaar slaan we het over.

 

Telefonisch spreekuur / Whatsapp: -

 

Mededelingen vanuit de gemeente:

December was een rustige periode. Weinig schade van vuurwerk. Geen bijzonderheden.

 

Mededelingen wijkagent:

- Jan is deze keer nog niet aanwezig. Volgende keer weer wel. Hij vraagt wanneer de volgende wijkraadvergadering is. De tweede dinsdag van de maand valt met carnaval. De volgende wijkraadvergadering is daarom op 20 februari. Moet ook op Facebook, de website en de kalender van de Noorderpoort aangepast worden.

 

Mededelingen vanuit Casade: -

 

Mail datumprikker ontvangen?

Sjoerd en Loes moeten de datumprikker nog invullen. Loes heeft hem nog niet ontvangen. Rob stuurt de prikker nog een keer (ander e-mail adres).

 

Stand van zaken Verkeer:

Gesprek met gemeente over oversteek bibliotheek

Voorafgaand aan deze wijkraadvergadering is er een gesprek geweest van twee afgevaardigden van de gemeente (Ton en Herman) met de wijkbewoners Elly en Walter. De dochter van Elly is ruim een half jaar geleden aangereden bij de oversteek van de bibliotheek. De zoon van Walter 3 maanden geleden ook. Beide wijkbewoners wilden graag met de gemeente van gedachten wisselen over deze oversteek.  Rob was hierbij als intermediair namens de wijkraad aanwezig.

Het was een goed gesprek. Walter en Elly vinden het fijn dat de gemeente het nu onder de aandacht heeft. Hopelijk wordt er iets aan de oversteek gedaan voordat er echt iets gebeurt.  Veel automobilisten houden pas in, als de ledjes gaan knipperen. Maar de ledjes reageren niet op elektrische fietsen (omdat ze te snel gaan) en ook niet op voetgangers. Het proces loopt.

 

-Doorsteek Hof/Gaarde:

Leo en Sjoerd hebben weinig tijd gehad voor de enquête. En het duurt per huis langer dan gedacht omdat bijna iedereen ze binnen vraagt voor een bakje koffie. Loes wil er ook wel een aantal doen. Leo stemt e.e.a. met Loes af. Hopelijk is het eind februari klaar. Leo wil het graag aan Ad van Beek overhandigen.

 

Reactie toegankelijkheid brandweer:

Zie actiepunten

 

Oversteek Bolkensteeg:

Rob en Sjoerd hebben een afspraak gehad met Bob en Steward van Wijkraad Beljaart over de 2 oversteekplaatsen tussen de Beljaart en de Biezen. Hierbij zijn er gezamenlijke standpunten ingenomen over hoe beide wijkraden het graag zouden willen. We gaan met wijkraad de Beljaart een gezamenlijke brief schrijven, ook namens de 3 scholen in deze wijken. Dit alles op basis van samenwerking. Dat werkt meestal het beste. Het concept van de brief is al naar de wijkraadleden en naar de wijkraad van de Beljaart  gestuurd. Ook zal deze naar de scholen en de politieke partijen gestuurd worden.

Ton wil graag een CC’tje als de definitieve brief gestuurd wordt. Dan kan hij het in de gaten houden.

 

Verlengen buurtlabel VVN:

Blijft op de agenda staan.

 

Jaarplanning (o.a. Buitenspeeldag en NL doet)

-Op de oproep voor leuke ideeën voor NLdoet hebben we geen enkele reactie gehad via facebook. Het is de bedoeling dat we met de wijkraadbewoners iets doen, niet dat alleen de wijkraadleden bezig zijn, zoals de afgelopen jaren. Daarom slaan we dit jaar NLdoet over.

-De Buitenspeeldag is dit jaar op woensdag 13 juni. Wilma wil dit wel organiseren. Vorig jaar heeft ze hierover uitleg en begeleiding van Judith en Manon gehad. Als ze hulp nodig heeft, stuurt ze een mailtje rond.

Loes kan hiervoor sponsors werven. Naomie heeft vorig jaar speelgoed bij de Dongense Jeugdraad geregeld. Hopelijk kan ze dit weer doen. Wellicht is het verstandig om al vast vrijwilligers te gaan werven via de nieuwsbrief van de scholen en via Facebook.

-Wilma maakt een jaarplanning (Buitenspeeldag, burendag, fietsverlichtingsactie) en mailt hem naar de leden. Sjoerd kan hem dan op de website zetten.

 

Rondvraag:

-Rob: wie wil de posterplanning doen?

Nu hangen de oud en nieuw posters erin: Heeft Anja op 27 december vervangen. Judith wil wel nieuwe posters maken. Maar het zou fijn zijn als iemand een jaarplanning zou maken.

 

Sluiting:

Leo sluit de vergadering. De volgende vergadering is (vanwege carnaval) op 20 februari 2018.