NOTULEN WIJKRAADVERGADERING  13 maart 2018

 

Aanwezig: Rob, Leo, William, John, Loes, Naomie, Wilma

 

Afwezig: Ton, Jan, Peter, Sjoerd

 

Notulist: Wilma

 

Opening:

Leo opent de vergadering.

 

Notulen vorige vergadering:

De notulen worden goedgekeurd.

 

Inbreng wijkbewoner(s):  Er zijn geen wijkbewoners op de vergadering, maar Naomie vertelt dat de nieuwe friettent last heeft van veel negatieve reacties, met name op facebook. Nadat Antep’s snackbar weg was, hebben zij snel de friettent overgenomen. Ze worden ervan beschuldigd dat ze Antep eruit hebben gewerkt, terwijl dat niet het geval was. Als wijkraad zijn wij daar niet verantwoordelijk voor. Het enige wat we kunnen doen is af en toe wat positieve reacties plaatsen op Facebook bij de friettent.

 

Ingekomen en uitgaande stukken:

Ingekomen:     Mailtje van de heer Boudewijns (zie “stand van zaken verkeer”)

 

Uitgaand:        -Vergunning Buitenspeeldag

 

Mededelingen vanuit de wijkraad, telefoon en terugkoppeling actiepunten:

Mededelingen wijkraad:

-Anja stopt met het vervangen van de posters. Rob heeft Gert-Jan gevraagd om het over te nemen. Nog geen reactie gehad.

-Subsidie 2018: We hebben de subsidie aangevraagd voordat er nieuwe regels waren. En nu krijgen we geen subsidie, terwijl we niet op de hoogte gesteld waren van deze regels. Leo neemt contact op met Bea.

 

Terugkoppeling actiepunten:

-Knelpunten Brandweer: Ton heeft laten weten dat de brandweer een rit door de wijk zal inplannen tijdens een oefenavond. Als er knelpunten zijn, zal de brandweer ter plaatse de gele kaartjes onder de ruitenwissers van de betreffende auto’s stoppen. Daarna krijgen we een terugkoppeling van de bevindingen. Wilma zal dit op facebook zetten.

-We hebben niets meer over het kunstgras gehoord. William neemt contact op met Sander Spierings en Addo Geerts.

-Buurtlabel: Wilma heeft dat aangevraagd. Als we het bord plaatsen, zullen we lokale media laten komen. VVN wil foto’s van de plaatsing.

-Metingen Bolkensteeg: Ton is er niet, hij houdt in de gaten wanneer er nieuwe metingen gehouden worden. Wordt vervolgd.

-Contact fietsenmakers: Sjoerd heeft contact gehad met 4 fietsenmakers. Alleen Mus noemt aanrijdingen. De rest niet.

-Zebrapad Procureurweg: Ton heeft onderzoek laten doen naar de hoeveelheid licht daar. Volgens de betreffende afdeling was er voldoende verlichting aanwezig. Ton heeft het doorgezet naar de afdeling verkeer. Wordt vervolgd.

-Strooiwagens: Ton heeft het doorgegeven aan de teamleider van de ploeg.

-Toegestane Lengte vervoersmiddelen op parkeerplaatsen: Volgens de APV mag een vervoermiddel parkeren als hij (incl. lading) max. 6 meter lang en. 2,4 m. hoog is. Er zijn een aantal locaties binnen de bebouwde kom waar dat is toegestaan, maar die locaties bevinden zich niet in De Biezen. Naomie kan de lengte een keer opmeten. Als het betreffende voertuig te lang is, dan kunnen we vragen of de Boa bij die persoon langs wil gaan.

Telefonisch spreekuur / Whatsapp: -

Mededelingen vanuit de gemeente: -

Mededelingen wijkagent: -

Mededelingen vanuit Casade: -

Stand van zaken Verkeer:

 

Doorsteek Hof/Gaarde:

Sjoerd heeft Pruimengaarde 2-12 gedaan, heeft geen tijd voor de rest. Loes neemt de enquêtes van hem over. Leo neemt contact op met Loes om uitleg te geven.

 

Reactie toegankelijkheid brandweer:

Wilma zet op Facebook dat de brandweer binnenkort een rit door de wijk gaat rijden.

 

Oversteek Bolkensteeg:

De discussie waarop we hadden gehoopt, naar aanleiding van de brief, is niet gekomen. Bob stelde voor om het met de nieuwe wethouder van verkeer te bespreken. Goed idee.

Verder wijst het bord “centrum” naar de Bolkensteeg. Het is veel logischer om mensen via de Beljaart of via de Procureurweg te sturen en het bord die kant op te laten wijzen. Leo gaat dat met de nieuwe wethouder bespreken.

 

Oversteek bibliotheek:

Deze wethouder zegt dat ze niks doen omdat er in de loop van de jaren al heel veel is aangepast. We wachten tot na de verkiezingen en gaan het bij de volgende wethouder aankaarten. Eventueel samen met wijkraad centrum en het rapport van VVN.

De posters “geen melding, geen actie” zijn gemaakt. Hoeveel zullen we er bestellen? 5x

 

Thorbeckelaan:

We hebben een brief gekregen van de heer Boudewijns dat er in de Thorbeckelaan veel onduidelijkheid is vanwege het eenrichtingsverkeer. Ook is het doodlopend en rijden er veel mensen verkeerd en willen ze dan keren. En vervolgens botsen ze tegen zijn muurtje en dat van de overburen aan.

We hebben de situatie bekeken. Er staat op de juiste plaats een bord dat het doodlopend is.

Wilma mailt dhr. Boudewijns om te vragen of er aangifte is gedaan toen de muurtjes omgereden zijn. Zo ja, vragen wanneer dat ongeveer was en of we er een kopie van mogen, zodat we met de gemeente om de tafel kunnen gaan zitten.

 

Stand van zaken Buitenspeeldag:

-De vergunning is naar de gemeente verstuurd. De tent van Casade is geregeld. Zullen we de flyers voor de Noorderpoort en de Biezenkring printen of digitaal aanleveren? Beide printen.

-Leermomenten van vorig jaar: Afzethekken een dag van te voren laten leveren. En het pannaveld op het grasveld in de Dassendonk zetten i.p.v. op het schoolplein. Dan wordt het misschien beter gebruikt en hebben we er ook meer zicht op.

-Vorig jaar hebben we een donatie van Jantje Beton gehad van €250. Nu staat daarover niets op de website. Wilma belt om te vragen of we weer een donatie kunnen krijgen.

 

Rondvraag:

-John vraagt nog een PMD-paal: komt tegenover hun huis.

-Naomie vertelt dat iemand per ongeluk hun papierbak heeft gepakt. Toen hebben ze maar een andere bak meegenomen. Ze kan contact opnemen met degene van wie ze de bak hebben. Misschien heeft die persoon hun bak.

 

Sluiting:

Leo sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 10 april 2018.