NOTULEN WIJKRAADVERGADERING  10 april 2018

 

Aanwezig: Rob, Cees, Peter, Walter, Wilma, Sjoerd

 

Afwezig: Ton, Jan, William, Leo, John, Loes, Naomie

 

Notulist: Wilma

 

Opening:

Rob opent de vergadering en verwelkomt Cees de Bra als nieuw wijkraadlid. Cees stelt zich voor, wil graag bij de wijkraad om een steentje bij te dragen aan onze mooie wijk.  

 

Notulen vorige vergadering:

De notulen worden goedgekeurd.

 

Inbreng wijkbewoner(s):  Walter is aanwezig omdat hij tegenstrijdige berichten hoort over oplossingen voor de oversteek bij de bibliotheek. Zie hieronder bij Stand van zaken verkeer/oversteek bibliotheek.

 

Ingekomen en uitgaande stukken:

Ingekomen:     Mail van Ingrid van Contour de Twern. Contour de Twern wil de wijkraden

uitnodigen voor een voorlichtingsavond over de vernieuwde Wet Woonoverlast en Bemiddeling (CdT heeft een dienst buurtbemiddeling). Die voorlichtingsavond is half mei. Is daar interesse voor? Sjoerd wil wel gaan, indien hij in de gelegenheid is. Wilma geeft dat door aan Ingrid.

 

Uitgaand:        -Mailtjes betreffende sponsoring voor de Buitenspeeldag

 

Mededelingen vanuit de wijkraad, telefoon en terugkoppeling actiepunten:

Mededelingen wijkraad: -

 

Terugkoppeling actiepunten:

-Knelpunten Brandweer: Van een wijkbewoner hebben we gehoord dat de brandweer een oefenrit door de wijk heeft gedaan op het moment dat er bijna geen auto’s geparkeerd stonden bij de Pruimengaarde. Wij hebben hier zelf nog niets over gehoord. Wel staat er sinds kort een paaltje vlakbij Pruimengaarde 25. Is dat n.a.v. de oefenronde van de brandweer? Wilma vraagt het na bij Ton.

-Buurtlabel: Het bord is binnen. In het pakket zaten ook vlaggetjes, sleutelhangers, ballonnen en kaarten met daarop de tekst “30 is hard zat”. Deze kunnen we ook voor de Fietsverlichtingsactie gebruiken. Als we het bord gaan plaatsen, zullen we lokale media laten komen. VVN wil graag foto’s van de plaatsing ontvangen.

-Contact fietsenmakers: Sjoerd heeft contact gehad met alle fietsenmakers in Dongen. Alleen Mus noemt aanrijdingen. De rest niet.

-Vlaggetjesactie gaan we via app verder afstemmen.

 

Telefonisch spreekuur / Whatsapp: -

Mededelingen vanuit de gemeente: -

Mededelingen wijkagent: -

Mededelingen vanuit Casade: -

Presentatie buurkracht:

Gert Wagenvoort houdt een presentatie over Buurkracht.

Buurkracht helpt buurten om energie te besparen. Het bestaat 5 jaar en is een initiatief van Enexis. Gemeente en provincie zijn aandeelhouders van Enexis. Gert wordt betaald vanuit gemeente en provincies.

Als je zelf energie wil besparen, dan is het vaak een grote stap om direct naar een leverancier te gaan. Ook het opstarten is voor veel mensen lastig. Waar begin je?

Vaak is de stap minder groot als je dat samen met je buren doet. Buurkracht is kosteloos en niet commercieel. Het kost mensen niets om met Buurkracht mee te doen. Buurkracht zoekt uit waar je het meeste bespaart, waar je buren op besparen en waar je de grootste winst hebt. Ook is het vaak voordeliger om met meerdere mensen te besparen. Een leverancier van bijv. zonnepanelen geeft vaak korting als je het met buren doet. Ook is het makkelijker voor leveranciers. Spouwmuren isoleren als je in een rijtjeshuis woont, is vaak kostbaar: dan moeten er borsteltjes tussen de afzonderlijke huizen. Dat zorgt voor extra kosten. Als een leverancier gelijk een hele rij aanpast, hoeven er geen borsteltjes geplaatst worden. Zo is het goedkoper om met de buren te doen.

 

Al 273 buurten in Nederland maken gebruik van buurkracht. De besparing is €1.360.595.

Bij Buurkracht kun je een “slimme”(=digitale) meter aanvragen. Dan krijg je elke week een overzicht van je verbruik en van je buren. Zo kun je je verbruik vergelijken met de buren en eventueel tips uitwisselen.

Er zijn ook tussenstekkers te leen: wat een apparaat verbruikt.

Ook lenen ze warmtebeeldcamera’s uit: Deze geven met kleuren een beeld van warmte (verschil temperatuur binnen en buiten moet 15 graden zijn). Zo kun je zien waar energielekken zijn en waar je moet isoleren.

Buurkracht verzorgt ook brieven, posters, aankondigen, flyers met foto’s uit de eigen buurt.

Je kunt je aanmelden op de buurtpagina om geïnformeerd te worden over activiteiten in de buurt. www.buurkracht.nl/ … (buurt aanklikken).

 

Hoe zien we een samenwerking tussen de wijkraad en Buurkracht? Zelf kunnen we het als wijkraad niet regelen, maar we kunnen wellicht een kanaal zijn om mensen te interesseren om zelf een buurkracht op te zetten. Het was een interessante presentatie.

 

Subsidie 2018:

We hebben de subsidie voor 2018 bij de gemeente aangevraagd voordat er nieuwe regels waren. En nu krijgen we geen subsidie, terwijl we niet op de hoogte gesteld waren van deze regels. Ook veel andere wijkraden krijgen geen subsidie. 3 weken geleden is er een bijeenkomst geweest, waarbij de meeste wijkraden aanwezig waren. Deze wijkraden hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de wethouder.

Als reactie daarop zou er een overleg komen tussen de wethouder en 2 ambtenaren. Dit overleg ging niet door. We wachten af. Wilma stuurt ter info deze mail naar Cees.

 

 

Kascontrole

Rob heeft de bonnetjes verzameld. Naomie controleert ze eerst. Daarna gaat alles naar Sjoerd ter controle.

 

Stand van zaken Verkeer:

 

Doorsteek Hof/Gaarde:

Leo en Loes gaan binnenkort verder met de enquête.

 

Oversteek bibliotheek:

Walter is aanwezig omdat hij tegenstrijdige berichten hoort over oplossingen voor de oversteek bij de bibliotheek. Aan hem is toegezegd dat er verkeerslichten zouden komen, maar in de notulen leest hij dat er voorlopig niks gedaan wordt. Jammer dat Ton en Jan vanavond allebei verhinderd zijn. Voor de volgende vergadering stuurt Wilma een mailtje naar Walter om door te geven of Ton en Jan er wel/niet bij zijn.

Er liggen nu wel meetlinten voor en na de oversteek.

Rob heeft inmiddels gesproken met mensen van Wijkraad Centrum. Voor hun is dit punt niet zo belangrijk.

We hebben posters opgehangen in de wijk met de tekst “Geen melding? Geen actie”, zodat meer mensen de politie gaan bellen als ze (bijna) zijn aangereden.

 

Oversteek Beljaart:

-Er is een brief naar de wethouder gestuurd. We wachten de reactie af.

Er hangen allerlei borden bij deze oversteek, van braderieën etc. kunnen die niet ergens anders geplaatst worden? Hier zorgen ze voor afleiding. Wilma vraagt het na bij Ton

 

Thorbeckelaan:

Wilma heeft een mail gestuurd naar de heer Boudewijns om te vragen of er aangifte is gedaan toen de muurtjes omgereden zijn. Dat is niet het geval. Ze hebben het met de veroorzaker opgelost. Wilma stuurt een mailtje met de vraag of ze het een eventuele volgende keer wel bij de politie willen melden.

 

Stand van zaken Buitenspeeldag:

-De vergunning is aangevraagd bij de gemeente, maar we hebben nog steeds geen reactie gekregen. Wilma belt het na. Ook een verzoek gedaan aan Jantje Beton en de Lidl voor sponsoring. Loes benadert deze week andere bedrijven voor sponsoring.

Daarna kan Wilma een begroting maken en naar Rob mailen.

Sjoerd heeft contact gehad met het Cambreur college. Zij doen een oproep aan MAS’sers om te helpen bij de Buitenspeeldag. Rob heeft aan Sijmen gevraagd of zijn groep weer kan helpen net zoals vorig jaar. Maar zij zitten in het examenjaar en hebben geen tijd.

Rob gaat bij de friettent langs om te vragen of we het grasveld mogen gebruiken voor het peutergedeelte van de Buitenspeeldag. En of de picknicktafels die dag opzij mogen.

Rob gaat aan Conny (dir. Noorderpoort) vragen of we net zoals vorig jaar gebruik mogen maken van het schoolplein en enkele faciliteiten (stroom – keuken – toiletten 7/8 – loopauto’s). Wilma stuurt een lijstje naar Rob met wat er nog moet gebeuren voor de Buitenspeeldag.

-Datum op de website en op de flyers om vrijwilligers te vragen klopt niet! Dat moet zijn 13 i.p.v. 14 juni. Sjoerd past de website aan. Op de flyers is lastiger: We kunnen stickers plakken of een nieuwe bestelling doen.

 

Rondvraag:

-Wilma: Anja is gestopt met het vervangen van de posters. Daarom gaan we de taken verdelen: Leo, Rob en Sjoerd kunnen elk 3 borden doen.

-Sjoerd: Het posterbord bij de bieb is aan de achterkant kapot. Moeten we maken.

-Hoe vaak wordt de website bekeken? Er zijn 500 hits per maand. Er zijn 220 views per maand. Dat zijn mensen die echt de website bekijken.

 

Sluiting:

Rob sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 8 mei 2018.