NOTULEN WIJKRAADVERGADERING  12 juni 2018

 

Aanwezig: Rob, Ton, Cees, Peter, Wilma, Sjoerd, Jan Bos

 

Afwezig: Jan, Loes, John, Naomie, William

 

Notulist: Wilma

 

Opening:

Rob opent de vergadering met een voorstelrondje.  

 

Notulen vorige vergadering:

De notulen worden goedgekeurd.

 

Inbreng wijkbewoner(s): De heer Bos woont in de Meerkoethof en heeft al jaren last van de zaadvliesjes van de iepen aan de Procureurweg. Dit jaar vielen er extreem veel. Hij laat foto’s zien. Het lijkt wel sneeuw. Tuinen liggen onder, dakgoten en regenpijpen raken verstopt. Hij vraagt zich af of er meer mensen in de wijk zijn die hier klachten over hebben?

Als wijkraad hebben we er niet eerder klachten over gehad, maar het is de wijkraadleden inderdaad wel opgevallen. Het is een natuurverschijnsel, waar je als wijkbewoner zelf niet veel aan kan doen.

Ton gaat contact opnemen met de betreffende gemeentelijke afdeling. De heer Bos zal de mail die hij aan de wijkraad heeft gestuurd met de foto’s naar Ton mailen. Alle verdere mailwisseling zal gedaan worden met een cc naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Ingekomen en uitgaande stukken:

Ingekomen:       -Brief van VVN dat we donateur zijn geworden.

                -Mail over een bijeenkomst over arbeidsmigratie van de gemeente. Sjoerd was naar de eerste bijeenkomst geweest en gaat ook op 4 juli.

Uitgaand:           -

 

Mededelingen vanuit de wijkraad, telefoon en terugkoppeling actiepunten:

Mededelingen wijkraad:

-Helaas legt Leo zijn functie neer als voorzitter van de wijkraad. We zijn heel dankbaar voor al zijn werk de laatste jaren. Na de zomervakantie gaan we kijken wie de nieuwe voorzitter kan worden.

 

Terugkoppeling actiepunten:

-Voetbalveld Drijversveld: William heeft met Sander Spierings en Addo Geerts gesproken. Het idee is ontstaan om in september de doelen van het voetbalveld weg te halen en in de berging van de gemeentewerf te zetten. Het veld wordt dan geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Het mag dan gedurende deze tijd niet betreden worden. In april kunnen dan de doelpalen terug geplaatst worden.

Goed idee, alleen hebben we 2 vragen: De periode van september tot april duurt best lang voor de kinderen. Misschien kunnen de doelpalen tijdelijk op het grasveld van Rendierveld/Drijversveld gezet worden. Dan kunnen de kinderen toch voetballen, ook al is het veldje kleiner. Dan is de kans groter, dat het nieuw ingezaaide veldje inderdaad niet betreden zal worden.

En er  was eerst sprake van dat er een speciale laag en/of speciaal zand op zou komen om het gras beter te houden. Gaat dat ook gebeuren? Anders is het gras weer binnen een paar weken weg.

-Een prullenbak bij de picknicktafel op Drijversveld/Rendierveld zou William via de Buiten Beter app kunnen regelen.

-Vlaggetjesactie hondenpoep: er ligt minder hondenpoep dan eerst. Iedereen houdt het in de gaten.

-De wijkraadborden zien er niet meer zo netjes uit. Moeten geverfd en van nieuw plexiglas voorzien worden. We kunnen er nieuwe posters in hangen, bijvoorbeeld “veilig afsluiten voor vakantie”, “100% BOB” en “Meld misdaad anoniem”. Sjoerd gaat kijken of de laatste twee posters misschien gratis te krijgen zijn.  

 

Telefonisch spreekuur / Whatsapp:

-René Broeders heeft gebeld in verband met een trampoline die de Biezenkring graag in de Drijversveld zou willen. De bewonersbrief is inmiddels verstuurd.

 

Mededelingen vanuit de gemeente:

-Er is een wisseling geweest in het college. Piet Panis en Ad van Beek hebben afscheid genomen en zijn vervangen door Rolf Vullings en René Jansen. Deze heren worden nu ingewerkt en zijn zich aan het inlezen. Ze hebben een frisse blik op de lopende zaken.

-Van de Brandweer is nog geen reactie gekomen. Ton neemt nogmaals contact op met dhr. Van Pelt.

-Metingen Bolkensteeg: De datum is nog niet bekend en afhankelijk van bedrijf dat de metingen gaat verrichten.

-Zebrapad Procureurweg (Noord): Afdeling verkeerd heeft er onderzoek gedaan. Er is voldoende licht op de weg. Maar mensen die aan de kant van de weg staan te wachten, zijn niet te zien. Ook de situatie is onduidelijk: Fietsers moeten stoppen en voetgangers hebben voorrang. Het zebrapad ligt hoger en valt daarom niet op vanuit de auto, wel vanuit een bestelbus. Wordt vervolgd.

-Borden braderieën overzicht Beljaart: Daar wordt nu toezicht op gehouden.

-Bea van Beers gaat niet meer over de afdeling wijk- en dorpsraden. Dat wordt voortaan René Jansen. Hij komt nog een keer kennismaken.

 

Mededelingen wijkagent: -

Mededelingen vanuit Casade: -

 

Stand van zaken Verkeer:

 

Doorsteek Hof/Gaarde:

Leo en Loes hebben inmiddels een aantal huizen van de enquête gedaan. Cees wil de enquête wel van Leo overnemen.

 

Oversteek bibliotheek:

Naar aanleiding van veel signalen vanuit de wijk heeft wethouder Ad van Beek hierover met de afdeling verkeer gesproken en is hier mee aan de slag gegaan. Men heeft contact opgenomen het Verkeersbureau Groen Licht. Deze heeft de kruising geanalyseerd door hier onopvallend te filmen. Op deze filmbeelden kun je het gedrag van de weggebruikers zien. De eerste analyse hiervan wordt binnenkort aan wethouder Vullings gepresenteerd. De conclusie van Groen Licht is dat er een andere inrichting nodig is. De wijkraad wordt bij de besprekingen betrokken. En ook Wijkraad Centrum wordt hiervan op de hoogte gesteld. Dit kruispunt wordt een van de prioriteiten voor de nieuwe wethouder.

 

Verlengen buurtlabel VVN :

Het bord is inmiddels opgehangen door Leo. Wijkraad de Biezen is nu officieel donateur van VVN.

 

Oversteek Beljaart:

De brief aan de gemeente namens Wijkraad De Beljaart, Wijkraad De Biezen, Kbs de Noorderpoort en OBS de Biezenkring is opnieuw gestuurd en wordt in behandeling genomen door de afdeling verkeer en wethouder Vullings.

 

 

 

 

Buitenspeeldag:

De Buitenspeeldag is helaas niet doorgegaan. We moesten (buiten de wijkraadleden) minimaal 20 vrijwilligers hebben, maar er waren er maar 3,5. We hebben 1 vrijwilliger nodig per 8 kinderen. Stel dat we net als vorig jaar 160 kinderen hebben, hebben we wel 20 vrijwilligers nodig.

-Moet er op 13/6 iemand bij de Dassendonk staan, stel dat er toch iemand komt? Wilma gaat er rond 13.30 uur even naar toe.

-Rob heeft bijna alle sponsors inmiddels terugbetaald.

 

Subsidie 2018:

Is inmiddels overgemaakt.

 

Opening Cammeleur:

Cees is naar de informatieavond geweest. Op 1 september is de officiële opening van de Cammeleur. Hierbij wordt elke wijkraad uitgenodigd om een presentatie te doen. Hiervoor heeft elke wijkraad een paneel gekregen om daar iets over de wijk op te schilderen of er foto’s op te plakken. Dit paneel moeten we op 1 september meenemen naar de opening van de Cammeleur. Ook mogen er uit elke wijk wijkbewoners mee komen.

Judith kan tegen die tijd op Facebook een wervelende tekst zetten, zodat mensen zich op kunnen geven om mee te gaan.

Voor het paneel kan Judith een fotocollage maken. Misschien kan een vriend van Sjoerd er een mooie seal mee maken. Sjoerd vraagt een prijsopgave.

 

Rondvraag:

-Wilma vraagt of Rob hulp nodig heeft met toepassen van de AVG. Nee, niet nodig.

-Cees: Zijn er in de Biezen ook what’s app groepen? Ja, een paar, maar die zijn niet officieel geregistreerd.

 

Sluiting:

Rob sluit de vergadering. De volgende vergadering is pas na de zomervakantie op 14 augustus 2018. Wijkraad de Biezen wenst iedereen een hele fijne zomervakantie toe.