NOTULEN WIJKRAADVERGADERING  11 september 2018

 

Aanwezig: Rob, Cees, Loes, Wilma, wijkbewoner A., wijkbewoner B.

 

Afwezig: Ton, Jan, Sjoerd, John, William, Peter, Naomie

 

Notulist: Wilma

 

Opening:

Rob opent de vergadering met een voorstelrondje.  

 

Notulen vorige vergadering:

De notulen worden goedgekeurd.

 

Inbreng wijkbewoner(s):

-Wijkbewoner A. komt aan ons advies vragen over hoe ze om moet gaan met haar buurman. Meer mensen in de straat hebben last van zijn provocerende gedrag en ze wil graag weten hoe ze dat op een nette manier kan oplossen.

Als wijkraad bemiddelen wij niet, maar wij kunnen wel doorverwijzen naar de juiste instanties. Contour de Twern heeft een Dienst Bemiddeling. Wilma mailt de contactgegevens naar deze wijkbewoner. Mocht het te hoog oplopen, dan kan men ook altijd nog de politie bellen en vragen naar de wijkagent.

 

-Wijkbewoner B. heeft wat vragen voor de gemeente en/of politie:

                *In de bochten van de Donk wordt vaak geparkeerd, waardoor onveilige situaties ontstaan. Het ergste is het ter hoogte van Donk 1 t/m 13 en ter hoogte van Donk 32 t/m 46. Wijkbewoner B. zou het fijn vinden als er hier meer op gecontroleerd wordt.

Wilma vraagt het aan Jan en Ton

                *De oversteek bij de bieb vindt ze niet veilig. De lichten staan niet goed afgesteld voor elektrische fietsen. Kan dat aangepast worden?

                Wilma mailt haar de notulen van de vergaderingen van het laatste jaar, waarin wijkbewoner B. kan zien wat er in de laatste maanden in de wijkraad besproken is en wat er aan gedaan wordt.

                -Kan de invalideparkeerplaats bij de voormalige bieb weg, nu de bieb verhuisd is?

                Wilma mailt deze vraag naar Ton

                -Op een parkeerplaats bij de voormalige bieb staat vaak een oranje busje gedeeltelijk op het gras geparkeerd. Mag dat? Hierdoor heb je namelijk geen zicht op de weg. Ze heeft de eigenaar erop aangesproken. Hij zegt dat hij hierover contact heeft gehad met de wijkagent.

                Wilma mailt deze vraag naar Jan en Ton

                -Er zijn te weinig parkeerplaatsen in de wijk. Er staan overal campers, caravans, enz. Voor privé autogarages zijn er vaak parkeerplaatsen. Soms hangt er wel een bord “niet parkeren” maar soms ook niet. Als er geen bord hangt, mag je daar dan parkeren? Je sluit dan wel iemand in. Misschien kan de gemeente regelen dat eigenaar van de parkeergarage ook de parkeerplaats / inrit voor de garage erbij moet kopen?         Wilma mailt deze vraag aan Ton

                -In de Donk staat bij de ingang van de Hazendonk een huis met een schutting, die wijkbewoner B. lelijk vindt. Mensen spreken deze wijkbewoner erop aan. Voor een standaard schutting hoef je geen vergunning aan te vragen. Maar deze is openbaar. Ze vraagt zich af of daar een vergunning voor aangevraagd moet worden en of dat gebeurd is. Wilma mailt deze vraag naar Ton.

                -In de Hazendonk staat een verwaarloosd huis. In de wandelgangen wordt het “het spookhuis” genoemd. Een paar jaar geleden hield de wijkagent het in de gaten. Nu niet meer. De eigenaar woont in Kaatsheuvel en zegt al 20 jaar dat hij het huis wil verkopen. De boom geeft overlast en misschien komt er ongedierte op af vanwege de verwaarlozing. De man komt af en toe wel om “op te ruimen”, maar dat gebeurt niet echt efficiënt en kan daar wel hulp bij gebruiken.  

Als wijkraad vinden wij het verstandig een zorgmelding hiervoor te doen bij de gemeente. Wilma geeft het door aan Jan en Ton.

 

Ingekomen en uitgaande stukken:

Ingekomen:       -Bevestiging inschrijving VVN

                -Mail over een informatieavond over mantelzorg: Op 2 oktober om 20.00 uur, in de Cammeleur. Deze wordt  georganiseerd door o.a. wijkraad centrum en Contour de Twern. Cees gaat er naar toe

-Bijeenkomst wijk- en dorpsraden op 22 september, voor kennismaking met wethouder. Rob gaat. Cees indien mogelijk ook. Wilma geeft dat aan Ton door. Moet voor 17/9.

-Oranje fonds bericht.

-Mail van Jan dat hij voortaan op dinsdagavond andere (privé)afspraken heeft en daarom niet meer op de wijkraadvergaderingen kan komen. Wel is hij voor de wijkraad per mail en telefonisch bereikbaar. Bij een zwaarwegende kwestie zou hij incidenteel wel aanwezig kunnen zijn. Evelyn Beerens, een agente die in de wijk woont, zal in zijn plaats af en toe naar de vergadering komen.

 

Uitgaand:           -

 

Mededelingen vanuit de wijkraad, telefoon en terugkoppeling actiepunten:

 

Mededelingen wijkraad:

-Naomie is hoogzwanger, zal haar werkzaamheden bij de wijkraad tijdelijk neerleggen.

-John en Loes stoppen met hun werkzaamheden bij de wijkraad. Ze zullen niet meer naar de vergaderingen komen, maar willen wel af en toe hand- en spandiensten blijven verzorgen.

 

Telefonisch spreekuur / Whatsapp: -

Marjolein van De Bries heeft gebeld. Ze organiseren een opschoonactie via de gemeente en vraagt of we meedoen. Nee, we doen dit jaar als wijkraad geen activiteiten op Burendag. Wel mogen mensen uit de wijk zich bij deze instantie en de gemeente aansluiten. Wilma geeft dit aan haar door.

 

Terugkoppeling actiepunten:

-Voetbalveld Drijversveld: De gemeente heeft niet gereageerd op ons voorstel om de doelpalen tijdelijk op het grasveld in Drijversveld te plaatsen. De doelen worden van september tot april bij de werf opgeslagen.

-Knelpunten brandweer: De meeste knelpunten die wij hebben aangegeven, zijn voor de brandweer niet zo’n probleem. Wel stond er een paar keer (in de Pruimengaarde) een auto in de weg. In de Mispelgaarde staat wel een plantenbak in de weg. Wilma geeft dat aan Ton door. We kunnen de bevindingen van de brandweer tijdens de volgende vergadering met Ton bespreken.

-Wijkraadborden: Er moet nieuw plexiglas in komen. Dat kunnen we bij de Hubo halen.  De huidige plexiglazen borden zijn te dik. Cees regelt het.

-Schommels Bieslooktuin: er hangt weer een hangmatschommel. De peuterschommel is besteld, volgt zo snel mogelijk.

-Fietsverlichtingsactie: Rob en Eddy gaan om 12.00 uur naar de berging. De anderen kunnen vanaf 12.15 uur verzamelen bij de voormalige bieb. Loes komt ook, maakt soep. Er zijn geen reacties gekomen bij Cambreur van MAS’sers die willen helpen.

 

Mededelingen vanuit de gemeente:-

 

Mededelingen wijkagent: -

Mededelingen vanuit Casade: -

Posters vernieuwen:

Wilma heeft een overzicht gemaakt van de voorraad posters. Sjoerd gaat ze sorteren. Cees wil de posterplanning wel coördineren en de posters mee verwisselen. Hij neemt contact op met Sjoerd.

 

Kapvergunning Hof/Tuin

De bomen worden te groot voor de bakken. Rob heeft bericht gekregen van de gemeente: Er komen lage plantenbakken met heesters en bodembedekkers.

 

Kascontrole 2017 (Naomie en Sjoerd).

De bonnetjes liggen bij Sjoerd voor nacontrole.

 

 

Stand van zaken Verkeer:

 

Doorsteek Hof/Gaarde:

Enquêtes zijn niet gelukt. Leo heeft er een stuk of 10 gedaan, Loes 12. En er moeten er nog heel veel gedaan worden. Het is echter zo veel werk, we zijn er al bijna een jaar mee bezig. Wilma heeft gemerkt dat het iets minder druk is in de straat. Alleen rond schooltijd is het druk met auto’s richting de Noorderpoort en de busjes van bijv. Cityline racen nog rond. Voor de rest is het minder druk. We kunnen nog wel meer tijd in de enquêtes gaan steken, maar hierdoor worden beslissingen alleen maar meer uitgesteld. We kunnen beter met de nieuwe wethouder om de tafel gaan zitten.

 

Oversteek bibliotheek:

We wachten op de analyse van Verkeersbureau Groen Licht.

 

Oversteek Beljaart:

Rob heeft gesproken met Bob van Wijkraad de Beljaart. Ze gaan een afspraak maken met de wethouder van verkeer.

 

Rondvraag:

-Cees: de subsidieaanvraag moet voor 1 oktober binnen zijn. Rob gaat op 22 september naar de informatieavond en krijgt dan meer informatie. Dan hebben we nog 8 dagen om de subsidieaanvraag te doen.

 

Sluiting:

Rob sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 9 oktober 2018.