Enquête   

Wij willen graag uw mening weten!

 

Van tijd tot tijd wil de wijkraad (soms in opdracht de gemeente of andere samenwerkende partners) graag weten hoe wijkbewoners denken over een bepaald onderwerp. Een beproefde manier hiervoor is de enquête. Met enige regelmaat zal de wijkraad, op eigen initiatief of namens partners, u direct om uw mening vragen over actuele  zaken in de wijk.

Het bestuur van Wijkraad De Biezen wil benadrukken dat de wijkraad neutraal blijft in alle vraagstukken; de individuele leden hebben recht op hun eigen mening. Deze weegt natuurlijk even zwaar als die van andere wijkbewoners.

Hieronder vindt u de enquête(s) waar wij graag uw mening over horen:

Enquête namens gemeente Dongen: Enquete Gemeente Dongen - verordeningen (gesloten)